Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI- P.7840.58.1.2014.JF OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.W WYDANIU W DNIU 28.08.2014 R. DECYZJI NR 144/P/2014, ZNAK: WI-P.7840.58.1.2014.JF UCHYLAJĄCĄ W CZĘŚCI DECYZJĘ STAROSTY SIERPECKIEGO NR 2/2014 Z DNIA 14.07.2014 R. ZNAK: AB.6740.1.2.2014 ZEZWALAJĄCĄ NA REALIZA
A A A

                                      O B W I E S Z C Z E N I E
                                   WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    W związku z  art. 11f ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 z poźn. zm) 
                                                        
                                         zawiadamiam
 że na skutek rozpatrzenia odwołania Wojewoda Mazowiecki wydał w dniu 28.08.2014 r. decyzję Nr 144/P/2014, znak: WI-P.7840.58.1.2014.JF uchylającą w części decyzję Starosty Sierpeckiego Nr 2/2014 z dnia 14.07.2014 r. znak: AB.6740.1.2.2014 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: ”budowa ulicy Narutowicza w miejscowości Sierpc oraz zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby powyższej inwestycji” i przekazał sprawę w tej części  do ponownego rozpatrzenia.

      Od niniejszej decyzji służy stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna nr 2/4, 00 - 013 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Infrastruktury Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja 16, 09 - 402 Płock), w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia lub obwieszczenia o wydaniu decyzji.
       Na zasadzie określonej w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
       Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wydział Infrastruktury Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja 16, 09 - 402 Płock, p. 322, tel. (024) 235 11 53

Znak sprawy: WI- P.7840.58.1.2014.JF
Płock, 28.08.2014 r.

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-09-05 13:46:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-09-05 10:18:58 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: 2014-09-05 13:47:51 Osoba modyfikująca informację: Agnieszka Sztompka
  ilość odwiedzin: 170