Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.2.36.2011.SMS OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ O WSZCZĘCIU POSTĘP WS ZM DEC.WOJ.MAZ NR 10/2011 Z 03.10.2011 ZRID
A A A

                         OBWIESZCZENIE WOJEOWDY MAZOWIECKIEGO

      Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1194 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 21 lutego 2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany, na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 t.j.), decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 10/2011 znak WIŚ-II.7820.2.336.2011.SMS z dnia 3 października 2011 r.  zezwalającej na realizację inwestycji drogowej: „budowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą - granica województwa, na odcinku: od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska / Warszawska) w Nowym Mieście nad Pilicą zgodnie z przebiegiem określonym przez plan zagospodarowania przestrzennego, tj. w przybliżeniu od km 53+560 drogi wojewódzkiej nr 707 do km 35+015 drogi wojewódzkiej nr 728.” Zakres zmiany zlokalizowany na działce nr ew. 321/1 i na części działek nr ew. 291/3, 292, 293, 294/2, 1821, 1822 obręb 1 w Nowym Mieście nad Pilicą. Wnioskowana zmiana dotyczy charakterystycznych parametrów sieci.
      Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego działający przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa.

    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach 12-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 
     Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

znak sprawy: WIŚ-II.7820.2.36.2011.SMS

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-03-04 15:11:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-03-04 15:14:20 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 717