Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7821.23.12014.AM OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ. O WYDANIU W DNIU POSTANOWIEŃ WOJ.MAZ.STWIERDZAJĄCYCH UCHYBIENIE TERMINU DO WNIESIENIA ODWOŁANIA
A A A

                   OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

     Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.687 t. j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.),

                                                zawiadamiam

o wydaniu, w dniu 11 lutego 2014 r. postanowień  Wojewody Mazowieckiego stwierdzających uchybienie przez Panią Ewę Wicher, Pana Romana Radomskiego, Panią Ewę Radomską terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 18pz/2013 z dnia 18 października 2013 r., znak: WAB.6740.14.17.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji „polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4361W ulicy Lipińskiej na odcinku od ulicy Sikorskiego do Alei Niepodległości w Wołominie wraz z przebudową istniejących urządzeń energetycznych i teletechnicznych na działkach mieszczących się w liniach rozgraniczających teren niezbędny do realizacji drogi powiatowej
- ew. nr: 324/1, 324/2 w obrębie 0024-24 Wołomin – miasto
- ew. nr: 30 (30/1*, 30/2), 33/5 (33/10*, 33/11), 33/9 (33/12*, 33/13), 69/2 (69/3*, 69/4), 35/16, 35/8, 35/13, 35/14, 35/15, 35/5, 35/12, 60/1, 42/1, 54/6, 68/4, 61/1, 61/3, 58/1 w obrębie 0031-31 Wołomin –miasto
xx/x lub xx – działki przed podziałem lub nie podlegające podziałowi
(xx/x*) – działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości, leżące w granicach lokalizacji inwestycji
(xx/x) – działki powstające w wyniku podziału, leżące poza granicami lokalizacji inwestycji
i na działkach przeznaczonych pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi powiatowej:
- ew. nr: 251, 268, 273, 272, 275, 312, 313 w obrębie 0024-24 Wołomin – miasto
- ew. nr: 33/9 (33/12, 33/13), 33/4, 11, 36, 33/5 (33/10, 33/11) w obrębie 0031-31 Wołomin – miasto
- ew. nr: 11, 12/3 w obrębie 0029 Stare Lipny Wołomin – obszar wiejski
(tłustym drukiem – numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę infrastruktury technicznej)
oraz na działkach :
- ew. nr: 250, 206, 317/1, 319/1, 321/1 w obrębie 0024-24 Wołomin – miasto
- ew. nr: 20, 2/14, 34 w obrębie 0031-31 Wołomin – miasto
Położonych poza liniami rozgraniczającymi, na których przewidziano przebudowę dróg innych kategorii”

                                                 oraz informuję

o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią tych postanowień w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, I piętro, wejście F od Al. Solidarności, pokój 500, w godzinach: poniedziałki 1200 – 1600; środy 800 – 1200, piątki 800 – 1200; tel. (022) 695-66-32.


                                                    Pouczenie

   Ww. postanowienia są ostateczne w administracyjnym toku instancji. Wobec wyczerpania środków odwoławczych stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za moim pośrednictwem; Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

  WIŚ-II.7821.23.1.2014.AM

Czas wytworzenia informacji: 2014-02-13 08:33:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-02-13 08:43:52 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 716