Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
BIURO ADMINISTRACYJNE - STRONA GŁÓWNA
A A A

Biuro Administracyjne - BA


00-950 Warszawa, plac Bankowy 3/5, tel: 22 695 60 61, pokój nr 52

Dyrektor Biura:

Katarzyna Orzechowska
e-mail: korzechowska@mazowieckie.pl 

Sekretariat:

      tel: 22 695 60 61, fax: 22 695 60 62,
      e-mail: ba@mazowieckie.pl
      wejście „B“, pokój nr 52

Godziny przyjęć:
    
      poniedziałek – piątek: 8.00-16.00

Struktura biura:

 1. Oddział Inwestycyjno-Gospodarczy BA-I
 2. Oddział Zarządzania Nieruchomościami BA-II 
 3. Oddział Transportu BA-III 
 4. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Sekretariatu BA-IV
 5. Samodzielne Stanowiska Pracy w delegaturach z siedzibą w:

  a) Ciechanowie BA-C,
  b) Ostrołęce     BA-O,
  c) Płocku          BA-P,
  d) Radomiu      BA-R,
  e) Siedlcach      BA-S.


Do zadań wspólnych biura należy:

1) realizacja zadań, określonych w § 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, zgodnie z zakresem działania;
2) planowanie podstawowych zadań biura;
3) współdziałanie w zakresie przepływu informacji niezbędnych do zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań przez biuro;
4) opracowywanie na potrzeby Wojewody, Dyrektora Generalnego oraz komórek organizacyjnych Urzędu i zespołów zadaniowych analiz, sprawozdań lub innych materiałów z zakresu działania biura:
5) prawidłowe przygotowanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
6) właściwe zarządzanie składnikami majątkowymi Urzędu;
7) współuczestniczenie w opracowywaniu budżetu zadaniowego, Rocznego Planu Działania Urzędu, analizy ryzyka oraz opracowań na potrzeby innych komórek organizacyjnych Urzędu i zespołów zadaniowych;
8) planowanie budżetu dotyczącego zadań realizowanych przez biuro oraz sporządzanie analiz finansowych z nim związanych;
9) sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących realizacji zadań związanych z Rocznym Planem Działania Urzędu, analizą ryzyka, budżetem zadaniowym i kontrolą zarządczą;
10) współpraca z Biurem Budżetowo-Księgowym w sprawie planowania oraz monitorowania rocznego planu zamówień publicznych;
11) opracowywanie, na potrzeby wewnętrzne biura, okresowych ocen, analiz, sprawozdań, bilansów, prognoz, innych materiałów;
12) sporządzanie analiz w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji przeprowadzanych w budynkach Urzędu oraz zakupów na potrzeby Urzędu;
13) współpraca z Biurem Kadr i Organizacji w zakresie spraw związanych z przestrzeganiem zasad ochrony przeciwpożarowej;
14) współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy określaniu zadań porządkowo-ochronnych po wprowadzeniu odpowiedniego stopnia alarmowego;
15) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie realizacji zadań obronnych;
16) przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego związanych z działalnością Urzędu, w zakresie zadań realizowanych przez biuro;
17) współuczestniczenie w projektach realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, w zakresie zadań realizowanych przez biuro;
18) opracowywanie procedur dotyczących administrowania nieruchomościami będącymi we władaniu Urzędu.

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-01-14 11:52:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-03 09:16:18 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2015-01-14 11:53:12 Osoba modyfikująca informację: Renata Król
  ilość odwiedzin: 9868