Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w Wydziale Skarbu Państwa
i  Nieruchomości  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Warszawie  jest  prowadzone, na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 roku – o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych  innych ustaw  (Dz. U. Nr 224, poz. 1337),  postępowanie  administracyjne  w sprawie  potwierdzenia,        w drodze decyzji, nabycia:

1) przez Skarb Państwa, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 2012 r. prawa własności nieruchomości znajdującej się w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego położonej w  gminie Brochów, powiat Sochaczewski, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna  nr  279  o powierzchni  5,22 ha  w obrębie  Kromnów.

2) przez  Kampinoski Park Narodowy,  z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 2012 r. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w  ww. pkt. 1  wraz z nabyciem prawa własności budynków, budowli oraz  innych urządzeń i lokali znajdujących się na tej nieruchomości.

            Wobec  powyższego  informuję,  że  osoby,  którym  przysługuje  lub  przysługiwało w dniu 31.12.2011 r. prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww.  nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski,
a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie
w Oddziale Przedsiębiorstw Państwowych Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN. I. 7520. 63. 2012.

 

            Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższej nieruchomości, wydana zostanie decyzja potwierdzająca ww. prawa.     

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-09-26 13:54:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-09-26 13:54:58 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1136