Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM POŁOŻONĄ W GMINIE RADOM
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Radom, w obrębie XI, ark. 134, oznaczoną jako działka ew. nr 210/1 o pow. 0,0049 ha, która stała się własnością Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 6/2007 z dnia 13 sierpnia 2007r. znak: WI-R/MP/7047/4/07 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 9 – ul. Słowackiego w Radomiu na odcinku od Al. Wojska Polskiego do granic miasta wraz z infrastrukturą techniczną w liniach rozgraniczenia inwestycji i poza tymi liniami.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 300.

Czas wytworzenia informacji: 2011-06-16 23:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2011-06-16 23:41:34 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1595