Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ TRANSPORTU BA-III
A A A

Oddziału Transportu BA-III

Dyspozytor - Koordynator:

Mieczysław Zbigniew Gołębiewski

Telefon: 22 695 61 40
Fax: 22 695 61 39
pokój nr 400
e-mail: mgolebiewski@mazowieckie.pl


Do zakresu działania Oddziału Transportu należy:

1)  zapewnienie usług transportowych na potrzeby Urzędu;
2) prowadzenie prawidłowej gospodarki transportowej poprzez utrzymanie właściwego stanu technicznego środków transportu i innych pojazdów mechanicznych, w tym planowanie i organizowanie przeglądów technicznych, mechanicznych, napraw oraz konserwacji pojazdów;
3) opracowywanie instrukcji dotyczącej utrzymania, eksploatacji i wykorzystania środków transportu oraz innych pojazdów mechanicznych;
4) prowadzenie spraw związanych z gospodarką paliwami przez użytkowników pojazdów, opracowywanie norm zużycia materiałów pędnych, smarów oraz prowadzenie kontroli i przygotowywanie ewentualnych wniosków w tych sprawach;
5) zapewnienie ciągłości ubezpieczeń środków transportu (Odpowiedzialności Cywilnej, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, AUTO-CASCO);
6
) wnioskowanie o zakup nowych środków transportu na potrzeby Urzędu oraz przygotowywanie w tym zakresie dokumentacji zamówień publicznych;
7
) prowadzenie, we współpracy z Oddziałem Inwestycyjno-Gospodarczym, spraw związanych z zagospodarowaniem wycofanych z eksploatacji środków transportu i innych pojazdów mechanicznych;
8) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia kosztów utrzymania, eksploatacji i wykorzystania środków transportu oraz innych pojazdów mechanicznych;
9)  prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń pracownikom Urzędu na prowadzenie samochodów służbowych;
10) współpraca z Biurem Kadr i Organizacji w zakresie wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz dyżury kierowców.

Czas wytworzenia informacji: 2015-01-14 13:03:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Tomasz Szymchel
Czas udostępnienia informacji: 2009-08-04 15:40:04 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Szymchel
Czas modyfikacji informacji: 2015-01-14 13:17:13 Osoba modyfikująca informację: Renata Król
  ilość odwiedzin: 37105