Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W DZIELNICY URSYNÓW NA WŁASNOŚĆ POWIATU WARSZAWSKIEGO (UL. NAWŁOCKA)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w m. st. Warszawa, dzielnicy Ursynów, oznaczony jako projektowana działka ewidencyjna oznaczona na mapie sytuacyjnej części nieruchomości zgodnie z wykazem powierzchni zajętych pod drogę publiczną według stanu na dzień 31.12.1998 r., przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz do zasobu powiatowego w dniu 1.12.2004 r. pod numerem MU-7767/04, DER 1-1502/03 jako działka nr 48/8 o pow. 0.0851 ha z obrębu 1-09-57, stanowiąca część działki  ewidencyjnej nr 48/1 o pow. 0.0896 ha z obrębu 1-09-57, zajęty pod drogę publiczną – ulicę Nawłocką, stał się z dniem 1.01.1999 r. własnością Gminy Warszawa – Ursynów.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-II.7533.520.2011.MK.

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-02 10:45:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-08-02 10:45:46 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1488