Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH WZ-III
A A A

Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych WZ-III

Kierownik:

Barbara Potocka
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
Tel. 22 695 69 87,
pokój 274,
e-mail: bpotocka@mazowieckie.pl

Statystyka medyczna
Programy zdrowotne
Opieka nad matką i dzieckiem

Zakres Działania:

 1. Realizacja programu badań statystycznych statystyki publicznej w dziale 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia, gromadzenie, kontrola, przetwarzanie danych i przekazywanie uprawnionym organom.
 2. Udział w ogólnopolskim badaniu chorobowości szpitalnej realizowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
 3. Gromadzenie kwartalnych danych o strukturze zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 4. Opracowywanie raportów i informatorów statystycznych obejmujących dane z zakresu ochrony zdrowia w województwie, w tym ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej.
 5. Monitorowanie realizacji zadań Narodowego Programu Zdrowia na terenie województwa.
 6. Przygotowywanie dla ministra właściwego do spraw zdrowia rocznych informacji o zrealizowanych w danym roku programach zdrowotnych oraz o planowanych programach zdrowotnych na rok przyszły.
 7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS.
 8. Prowadzenie spraw dotyczących realizacji programów i działań w zakresie opieki nad matką i dzieckiem.
 9. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 10. Aktywizacja organizacji pozarządowych poprzez utworzenie platformy współpracy w ramach Forum Zdrowia.
 11. Prowadzenie spraw dotyczących realizacji programów i działań w zakresie zdrowia publicznego, w tym Programu Regionalne Partnerstwo dla Transplantacji, Szpitale Przyjazne Kombatantom.
 12. Współpraca z jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia.
Czas wytworzenia informacji: 2011-10-24 09:04:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Tomasz Barnaś
Czas udostępnienia informacji: 2010-02-04 10:27:44 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Barnaś
Czas modyfikacji informacji: 2011-10-24 09:07:29 Osoba modyfikująca informację: Anna Tokarska
  ilość odwiedzin: 35192