Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.3.5.2013.KZ(MK3) OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O WYDANIU W DNIU 05.02.2014. DECYZJI NR 51/2014 O ZRID W ZAKRESIE LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO
A A A

 

                   OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

      Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 42 poz. 340 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 t. j.) Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że w dniu 05.02.2014 r. została wydana decyzja Nr 51/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na wniosek inwestora Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o., ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, dla inwestycji pn.: „Przebudowa lotniska użytku publicznego Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin, w zakresie budowy przejścia służbowego przy bramie nr 2, na części działki nr 1/49 z obrębu ewidencyjnego 0001  1-01 w jednostce ewidencyjnej Nowy Dwór Mazowiecki” .
      Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

         Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         Decyzja wraz z aktami sprawy do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godz.: 12:00-16:00 – pn., 8:00-12:00 – śr. i pt.).

WIŚ-II.7820.3.5.2013.KZ (MK3)

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-02-14 10:19:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-02-14 10:23:01 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 630