Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWACH USTALENIA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE SZYDŁOWIEC, W OBRĘBIE SZYDŁOWIEC, OZNACZONE JAKO DZIAŁKI NR: 1348/15, 1348/17, 1348/19, 1348/21, 1348/5, 1348/8, 1426/3, 1426/5
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 687), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 267) – informuje, że zostały wydane decyzje w sprawach ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Szydłowiec, w obrębie Szydłowiec, oznaczone jako działki: nr 1348/15 o pow. 0,0002 ha, nr 1348/17 o pow. 0,0003 ha, nr 1348/19 o pow. 0,0021 ha nr, 1348/21 o pow. 0,0592 ha, nr 1348/5 o pow. 0,0456 ha, nr 1348/8 o pow. 0,0138 ha, nr 1426/3 o pow. 0,0003 ha, nr 1426/5 o pow. 0,0019 ha które posiadają nieuregulowany stan prawny. Powyższe nieruchomości stały się własnością Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2010 z dnia 15 października 2010 r., znak: WIŚ.R/PP/7119-Sz/2/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi krajowej nr S7 o parametrach trasy ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia – granica województwa mazowieckiego – etap I – od km 487+104,15 do km 506+802,18”.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 210.

Czas wytworzenia informacji: 2013-08-12 11:24:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-08-12 11:31:05 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 648