Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
AKTUALNE OGŁOSZENIA
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia w sprawie nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości w obrębie Wólka, w gminie Leszno - działka nr 200/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Kozienice, w obrębie Ryczywół - działka nr 2112/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość w miejscowości Dębe Wielkie - działka nr 869/7
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU DOT. PRZEJŚCIA GRUNTÓW NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY STARA BIAŁA
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY STARA BIAŁA 2
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Wojewoda Mazowiecki inforamuję o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że zajęty pod ulicę Źródlaną drogę publiczną o kategorii powiatowej, stał się z dniem 1.01.1999 r. własnością Powiatu Pruszkowskiego
Wojewoda Mazowiecki informuje, że jest prowadzone postępowanie w sprawie gruntu położonego w gminie Brwinów obręb Milęcin
Postępowanie administracyjne w sprawie gruntu położonego w Piastowie obręb 05
Informacje o gruncie zajętym pod drogę publiczną – część drogi wojewódzkiej nr 575, położony w obrębie Miękiny, gm. Iłów
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE POTWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA I KAMPINOSKI PARK NARODOWY PRAW DO NIERUCHOMOŚCI W OBRĘBIE WÓLKA, W GMINIE LESZNO - DZIAŁKA NR 166
INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE POTWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA I KAMPINOSKI PARK NARODOWY PRAW DO NIERUCHOMOŚCI W OBRĘBIE ŁAZY LEŚNE, W GMINIE KAMPINOS - DZIAŁKI NR 62 DO 66
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w powiecie otwockim, gminie Kołbiel - działki nr 47/1 i 826/1 w obrębie 0028 Władzin
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w powiecie otwockim, gminie Kołbiel - działka nr 386/2 z obrębu 0019 Rudno
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 6/2
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - działka nr 1 w obrębie Miękiny, gm. Iłów
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka numer 285/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka numer 443/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 211/1
w sprawie stwierdzenia nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 01.01.1999r. prawa własności gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, zajętego pod drogę publiczną ul. Połczyńską, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 48/11 o
Informacja o wydaniu decyzji ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 224/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Maciejowice prawa własności gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogę publiczną
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że grunt położony w obrębie Horoszki Małe gm. Sarnaki - działki nr 500/1 i 616 - stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Województwa Mazowieckiego
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Kozienice, w obrębie Ryczywół - działka numer 2111/1
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - GMINNĄ
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - GMINNĄ
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
nabycie przez Gminę Piaseczno z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w Gminie Piaseczno w Zalesiu Górnym obręb 0042, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 1378 o pow. 0.6170 ha, zajętego pod drogę gminną - ulicę Bied
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY STARA BIAŁA Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE - GMINNE
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - POWIATOWĄ
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGĘ PUBLICZNĄ - POWIATOWĄ
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejętą pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki na odcinku Łąck-Gąbin w km 0+105,97 do 9+419,13
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości
Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonych w obrębie Kromnów, w gminie Brochów - działki nr 295 i 297
Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonych w obrębie Wólka Smolana, w gminie Brochów - działka nr 219
Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonych w obrębie Sianno, w gminie Brochów - działka nr 88
Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonych w obrębie Wola Pasikońska, w gminie Kampinos - działki nr 296-300
Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonych w obrębie Bieliny Kampinoskie, w gminie Kampinos - działki nr 91-95
Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonych w obrębie Famułki Królewskie, w gminie Brochów - działka nr 271
Nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Warszawa - Radom.
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - działki w obrębie Sarnaki
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Zakrzew
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w obrębie Młodocin Mniejszy, w gminie Kowala
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w obrębie Zwoleń - działka numer 2074/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w obrębie Wólka Gostomska, gmina Mogielnica - działka numer 80/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Klwów
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości położone w obrębie Lucin, gmina Tczów - działki o numerach: 424/2 oraz 242/1
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w m. Pruszków, obręb 27 - działki numer 89/1 i 89/11
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w gm. Mszczonów, obręb 0029-Lublinów - działka numer 113/2
Nabycie przez Gminę Warszawa - Wilanów z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu zajętego pod ulicę Glebową położonego w m. st. Warszawie, Dzielnicy Wilanów oznaczonego jako działka nr 33 o pow. 0,1453 ha z obrębu 1-06-10.
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Wolanów
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, dzielnica Ochota - działki nr 29 i 26/2
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania
DECYZJA Nr 807/DG/2012
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGĘ PUBLICZNĄ - POWIATOWĄ.
DECYZJA Nr 806/DG/2012
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 165/3
DECYZJA Nr 805/DG/2012
DECYZJA Nr 804/DG/2012
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Blizne Łaszczyńskiego.
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Łazy, w gminie Kampinos - działka nr 154
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Truskaw, w gminie Izabelin - działka nr 1513/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Śladów, w gminie Brochów - działka nr 784
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Stare Babice w obrębie 0003-Blizne Łaszczyńskiego
DECYZJA Nr 808/DG/2012
DECYZJA Nr 809/DG/2012
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO w OBRĘBIE PŁOSKÓW KOLONIA gm. SARNAKI NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - działka nr 173
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 176/3
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 178/3
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A praw do gruntu położonego w gm. Michałowice, obręb Opacz Kolonia - działka nr 134/28
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - WOJEWÓDZKĄ
Wszczęcie postępowania administracyjne w sprawie grunt położony w Warszawie Dzielnicy Bielany, oznaczony jako działka ewidencyjna nr 49 o pow. 0,0803 ha z obrębu 7-11-07
Postępowanie w sprawie ul. Łęgi, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 39/4
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 01-24 - działka nr 19/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 03-12 - działka nr 81/3
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 03-12 - działka nr 60/5
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 01-14 - działka nr 24/3
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 03-12 - działka nr 39/18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 01-14 - działka nr 135/3
Wojewoda Mazowiecki informuję, że toczy siępostępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w Warszawie Dzielnicy Bielany, oznaczony jako działka ewidencyjna nr 49 zajęty pod drogę gminną – ulicę Opłotek, stał się z
Nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Warszawa Śródmieście WKD
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE NIERUCHOMOŚCI - nr 583
DECYZJA NR 1045/2012
Stwierdzenie nabycia przez gminę Warszawa Bemowo prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną (gminną) – ul. Łęgi,
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - GMINNĄ
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (27-29, 143-145)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (19-24)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki na odcinku Łąck-Gąbin w km 0+105,97 do 9+419,13 ( II )
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – WOJEWÓDZKĄ (33)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – WOJEWÓDZKĄ (11-15)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (19-24)
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
DECYZJA Nr 931/DG/2012
DECYZJA Nr 930/DG/2012
DECYZJA Nr 929/DG/2012
DECYZJA Nr 928/DG/2012
DECYZJA Nr 927/DG/2012
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTÓW POŁOŻONYCH W GMINIE HALINÓW NA WŁASNOŚĆ GMINY HALINÓW
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 840/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 842/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 326/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 327/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 329/2
DECYZJA Nr 932/DG/2012
DECYZJA Nr933/DG/2012
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka ew. nr 840/1 o powierzchni 0,0006 ha, która w odniesieniu do 6/32 częś
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka ew. nr 842/1 o powierzchni 0,0043 ha, która w odniesieniu do 6/32 częś
informujemy, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka ew. nr 326/2 o powierzchni 0,0021 ha, która w odniesieniu do 6/32 części posiada nieureg
Informujemy, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka ew. nr 327/2 o powierzchni 0,0006 ha, która w odniesieniu do 6/32 części posiada nieureg
Informujemy, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka ew. nr 329/2 o powierzchni 0,0007 ha, która w odniesieniu do 6/32 części posiada nieureg
DECYZJA Nr 934/DG/2012
DECYZJA Nr 921/DG/2012
DECYZJA Nr 963/DG/2012
DECYZJA Nr 964/DG/2012
DECYZJA Nr 965/DG/2012
DECYZJA Nr 972/DG/2012
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tczów, w obrębie Tczów Borki - działki nr 636/1 i 507/2
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej we Władysławowie, w gminie Brochów, powiat Sochaczewski - działki nr 5, 7, 11, 17, 21, 52
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Dąbrowa, w gminie Łomianki, powiat Warszawski Zachodni - działki nr 1/30, 2/28
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTÓW POŁOŻONYCH W MIEŚCIE SULEJÓWEK NA WŁASNOŚĆ MIASTA SULEJÓWEK
Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Białołęka - działka nr 18/3 z obrębu 4-03-08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 573 Gostynin – Bierzewice
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – WOJEWÓDZKĄ ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – WOJEWÓDZKĄ
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY PACYNA
DECYZJA Nr 981 /DG/2012
DECYZJA Nr 979 /DG/2012
DECYZJA Nr 983 /DG/2012
DECYZJA Nr 980/DG/2012
DECYZJA Nr 982 /DG/2012
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W MIEŚCIE SULEJÓWEK NA WŁASNOŚĆ MIASTA SULEJÓWEK
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Kowala, w obrębie Parznice - działki nr 523/1, 247, 417/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Kozienice, w obrębie Wilczkowice Górne - działka nr 262/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tczów, w obrębie Lucin - działka nr 424/2
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Lipków, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni - działki nr 763/2, 764,
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Lipków, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni - działki nr 689 i 690
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY – MIASTO PŁOCK
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Wólka Gostomska, powiat grójecki - działka nr 80/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o nabyciu przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Michałowice, obręb Opacz Mała - działki nr 70/2 i 70/4
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Wólka Gostomska, powiat grójecki - działka nr 66/1
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę-Miasto Wołomin z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności nieruchomości zajętej pod część ulicy Ogrodowej w Wołominie - działka nr 115
Informujemy, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycie z mocy prawa prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną ul. Lirową.
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminach Klwów i Mogielnica, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 330/2, 179/3, 166/3, 307/1, 312/1, 5/2, 82/1, 212/1, 218/1, 223/1, 225/1, 230/1, 233/1, 237/1
Nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa nieruchomości oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 82 o pow. 3.9570 ha z obrębu 2-08-20
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO.
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w Zwoleniu
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Famułki Królewskie, w gminie Brochów, powiat sochaczewski - działka nr 270
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Klwów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 4/2, 209/1, 216/1, 215/1, 231/1, 249/2
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości położone w gminie Przytyk, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 611/1, 586/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź - działka nr 545/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 03-12 - działka nr 37/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 01-14 - działka nr 138/1
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W GMINIE MIASTA SULEJÓWEK NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SULEJÓWEK - działki nr 19, 45, 55, 69
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre, w obrębie Osęczyzna - działki nr 196/1 i 584/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre, w obrębie Poręby Nowe - działki nr 167/3, 14/1, 15/1, 669/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Strykowie Górne, w gminie Zwoleń - działka nr 1198/1
DECYZJA Nr 1103/DG/2012
DECYZJA Nr 1104/DG/2012
informujemy, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY PACYNA
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Wólka Gostomska, powiat grójecki - działka nr 94/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Wólka Gostomska, powiat grójecki - działka nr 191/3
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Wólka Gostomska, powiat grójecki - działka nr 72/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Wólka Gostomska, powiat grójecki - działka nr 122/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Brzostowiec, powiat grójecki - działka nr 143/1
OBWIESZCZENIE o WYDANIU DECYZJI w SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU o NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM na własność GMINY HALINÓW
Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Pruszkowie, obręb 01 - działki nr 8/1 i 8/3
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Włochy, obręb 2-08-20 - działka nr 82
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO
DECYZJA Nr 1143/DG/2012
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY- MIASTO PŁOCK
DECYZJA Nr 1142/DG/2012
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – WOJEWÓDZKĄ
DECYZJA Nr 1141/DG/2012
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, w dzielnicy Wawer - działka nr 53/9
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 330/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Zwoleniu - działka nr 5378/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Kozienice, w obrębie Wilczkowice Górne - działka nr 262/1
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy nieruchomości położonej w gminie Izabelin, powiat warszawski zachodni - działki nr 1822/1 i 1822/2
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy nieruchomości położonej w obrębie Lipków, w gminie Izabelin, powiat warszawski zachodni - działka nr 135
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy nieruchomości położonej w obrębie Lasocin, w gminie Brochów, powiat sochaczewski - działka nr 375
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy nieruchomości położonej w obrębie Miszory, w gminie Brochów, powiat sochaczewski - działki nr 382, 384 i 386
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy nieruchomości położonej w obrębie Piaski Królewskie, w gminie Brochów, powiat sochaczewski - działki nr 50 i 52
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tczów, w obrębie Lucin - działka nr 242/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Serocku
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy - działka nr 12/10
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź - działka nr 312/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka nr 212/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka nr 218/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka nr 223/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka nr 225/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka nr 238/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre w obrębie Poręby Nowe - działki nr 6/1, 13/1, 236/1 i 355/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Stanisławów w obrębie Stanisławów - działki nr 458/1 i 435/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Stanisławów w obrębie Stanisławów - działki nr 469/3, 250/1 i 298/3
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Stanisławów w obrębie Stanisławów - działki nr 236/1 i 467/4
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO.
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ Miasta i Gminy Drobin (dz. nr 144, 157/1, 21, 46, 99, 38, 102, 151, 30)
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka numer 243/1 o powierzchni 0,0045ha,
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 171/3 o powierzchni 0,0015 ha
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGI PUBLICZNE - DROGI POWIATOWE
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod rozbudowę drogi krajowej nr 10 na odcinkach: od 388+676,55 do km 392+395,50 i od km 393+275,00 do km 394+317,50”
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE STRACHOMIN GMINIE LATOWICZ NA WŁASNOŚĆ POWIATU MIŃSKIEGO
Nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Warszawa Centralna – Katowice, położonego w Warszawie, Dzielnica Włochy, oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 134 o pow.
OBWIESZCZENIE o WYDANIU DECYZJI w SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU o NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM na własność GMINY MIASTA SULEJÓWEK
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE STRACHOMIN GMINIE LATOWICZ NA WŁASNOŚĆ POWIATU MIŃSKIEGO
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE KRUSZYNA GMINIE TROJANÓW NA WŁASNOŚĆ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO (DZ. NR 124/1 I DZ. NR 127/2)
DECYZJA Nr 1500/2012
Ogłoszenie dotyczące: 1) nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Nr 76 Bąkowiec – Kozienice,
1) nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Nr 76 Bąkowiec – Kozienice,
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka numer 243/1 o powierzchni 0,0045ha
Wojewoda Mazowiecki, informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka numer 261/1 o powierzchni 0,0085ha
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka numer 636/2 o powierzchni 0,0035ha
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 171/3 o powierzchni 0,0015 ha
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 175/3 o powierzchni 0,0016ha
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 248/2 o powierzchni 0,0010ha
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka ew. nr 4/2 o powierzchni 0,0029 ha, która posiada nieuregulowany st
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka ew. nr 5/2 o powierzchni 0,0012 ha, która posiada nieuregulowany st
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka ew. nr 82/1 o powierzchni 0,1398 ha, która posiada nieuregulowany s
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka ew. nr 209/1 o powierzchni 0,0015 ha, która posiada nieuregulowany
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka ew. nr 216/1 o powierzchni 0,0100 ha, która posiada nieuregulowany
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka ew. nr 215/1 o powierzchni 0,0091 ha, która posiada nieuregulowany
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka ew. nr 231/1 o powierzchni 0,0007 ha, która posiada nieuregulowany
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka numer 230/1 o powierzchni 0,0046ha
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka numer 233/1 o powierzchni 0,0014 ha
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka numer 237/1 o powierzchni 0,0016 ha
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO - nr 31117/Gójsk
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (dz. nr 20, 26,34) (dz. nr 74, 81, 477/1)
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
DECYZJA Nr 1345/DSP/2012
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE OLEKSIANKA GMINIE LATOWICZ NA WŁASNOŚĆ POWIATU MIŃSKIEGO
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W GMINIE MIASTA SULEJÓWEK NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SULEJÓWEK
Wojewoda Mazowiecki informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Przytyk.
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (dz. nr 16/1)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uchylającejdecyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 1019/09 z dnia 9 czerwca 2009 r. sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i usta
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ (dz. nr 34 i 15)
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Mogielnica, obręb Wólka Gostomska - działki numer 99/5 i 224/5
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w gminie Pionki - działka numer 532/5 oraz 532/9
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości położone w gminie Przytyk - działki numer: 493/2, 507/1
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE KRUSZYNA GMINIE TROJANÓW NA WŁASNOŚĆ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO.
Wojewoda Mazowiecki informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Przytyk, w obrębie Podgajek Zachodni
DECYZJA Nr 1382/DP/2012
Wojewoda Mazowiecki informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Przytyk.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym .
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre: obręb Dobre, obręb Sołki i obręb Makówiec Duży.
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - POWIATOWĄ.
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - POWIATOWĄ.
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY PACYNA Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGI PUBLICZNE - GMINNE.
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY – MIASTO PŁOCK Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE – LOKALNE MIEJSKIE
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY PACYNA Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGI PUBLICZNE - GMINNE
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi krajowej nr 10 na odcinkach od 388+676,55 do km 392+395,50 i od km 393+275,00 do km 394+317,50” (Studzieniec).
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE KRUSZYNA GMINIE TROJANÓW NA WŁASNOŚĆ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
OBWIESZCZENIE o WYDANIU DECYZJI w SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU o NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM na własność GMINY MIASTA SULEJÓWEK
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 261/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 636/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka numer 248/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka ew. nr 4/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka ew. nr 5/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka ew. nr 82/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka ew. nr 209/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka ew. nr 216/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka ew. nr 215/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka ew. nr 231/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 230/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 233/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 237/1
Nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności gruntu.
Wojewoda Mazowiecki informuje o postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej.
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ Miasta i Gminy Drobin (dz. nr 262)
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO w obrębie Rządza, gm. Jakubów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - działki ew. nr: 25, 27, 72 i 30/2 z obrębu 2-07-18 oraz działki ew. nr: 49/5 i 79/2 z obrębu 2-06-18
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w gminie Izabelin, powiat warszawski zachodni - działki nr 1780/1, 1781/1 i 1781/3
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w gminie Brochów, powiat sochaczewski - działki nr 34/2 i 42/2 w obrębie Piaski Du
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w gminie Leszno, powiat warszawski zachodni - działki nr 517, 519, 522, 525, 533
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w gminie Brochów, powiat sochaczewski - działki nr 59 i 63 w obrębie Olszowiec
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO (dz. nr 74/2, 105/2, 2/2, 32/2, 1/2, 202/2, 9/2)
Wojewoda Mazowiecki informuje o prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Grunt położony w Pruszkowie obręb 26 dz. ew. nr 47/8 o pow. 1.7939 ha
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Przytyk, w obrębie Podgajek Zachodni - działki numer: 38/1, 32/1, 36/1, 35
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka numer 249/2
Wojewoda Mazowiecki informuje, że toczy się postępowanie w sprawie działki ewidencyjnej nr 202/3
DECYZJA Nr 1418/DG/2012
Grunt położony w Pruszkowie obręb 13 dz. ew. nr 119/1 opow. 0.2412 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Stanisławów w obrębie Stanisławów - działki nr 236/1, 435/1, 458/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre w obrębie Osęczyzna - działki nr 187/3, 188/6, 284/1, 584/1
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO (DZ. NR 192/2, 128/1, 128/6, 151/4, 151/5, 151/10, 151/15, 151/17)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - POWIATOWĄ
DECYZJA Nr 1460/DP/2012
DECYZJA Nr 1713/2012
DECYZJA Nr 1469 / DSP / 2012
DECYZJA Nr 1467 / DG / 2012
DECYZJA Nr 1468 / DP / 2012
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre: obręb Dobre, obręb Sołki i obręb Makówiec Duży
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Truskaw, w gminie Izabelin, powiat warszawski zachodni
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Granica, w gminie Kampinos, powiat warszawski zachodni - działki nr 123 i 12
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE KRUSZYNA W GMINIE TROJANÓW NA WŁASNOŚĆ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO - działka nr 1033/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre obręb Dobre - działka nr 619/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Góra Kalwaria, w obrębie 0005 Brześce - działka nr 559/1
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGI PUBLICZNE - GMINNE
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 01-14 - działka nr 24/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 03-12 - działka nr 39/18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 03-12 - działka nr 60/5
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 03-12 - działka nr 81/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 03-15 - działka nr 102/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Góra Kalwaria, w obrębie 0005 Brześce - działka nr 376/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 179/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Dobre obręb: Dobre i Walentów oraz w gminie Stanisławów obręb Kolonie Stanisławów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Stanisławów, w obrębie Stanisławów - działki nr 250/1, 298/3 i 469/3
DECYZJA Nr 1485/DP/2012
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Szydłowiec, obręb Szydłowiec - działki numer: 1008/3, 1348/5, 1348/8,1426/5,1426/3, 990/1, 1002/1, 1067/1, 1018/2, 1039, 3733/1, 1570/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Przytyk - działki numer: 573/7, 573/9
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w Pruszkowie, obręb 23 - działka nr 361
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w gminie Brwinów, obręb Koszajec - działka nr 113
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w gminie Brwinów, obręb Koszajec - działka nr 57/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w gminie Brwinów, obręb Kotowice - działka nr 138/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w gminie Brwinów, obręb Kotowice - działka nr 251/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w gminie Brwinów, obręb Kotowice - działka nr 195/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w gminie Brwinów, obręb Koszajec - działka nr 57/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustalenia odszkodowania - działka nr 818 w powiecie pruszkowskim, w gminie Raszyn, w obrębie Jaworowa
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, w obrębie 4-16-38 - działka nr 3/57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność powiatu garwolińskiego - działki nr 1033/1, 1151/2 i 1042/32 w obrębie Kruszyna, w gminie Trojanów
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Wilcze Tułowskie, w gminie Brochów, powiat sochaczewski - działka nr 40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE GOŃCZYCE GMINIE SOBOLEW NA WŁASNOŚĆ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO - działka nr 961
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Łąck, oznaczoną jako działka nr 46/6
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - położonego w obrębie Studzieniec, gm. Sierpc - działki nr 90/1 o pow. 0,0552 ha i nr 90/2 o pow. 0,9800 ha .
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY DROBIN Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ (DZ. NR 157/1, 144, 21, 46, 38, 102, 151, 30… .)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Góra Kalwaria, w obrębie 7-01 - działka nr 25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 01-24 - działka nr 75/9
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (dz. nr 127/2I 124/1)
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO (DZ. NR 94, 30, 57, 48)
DECYZJA Nr 1601/DP/2012
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Łąck, oznaczoną jako działka nr 46/6
DECYZJA Nr 1601/DP/2012
Ogłoszenie o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP SA praw do gruntu zajętego pod część linii kolejowej, położonej w mieście Piastów, w powiecie pruszkowskim, z obrębu 4, działki nr 278/9, /11, /16, /27, /30, /31, /34, 35, /36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre w obrębie Poręby Nowe, dz. nr 167/3, 14/1, 15/1, 669/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Stanisławów w obrębie Stanisławów - dz. nr 456/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 2/6 części nieruchomości położonych w gminie Klwów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 166/3, 853/1, 535/1, 286/2 i 444/2
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Klwów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 831/1, 1321/1, 1968/2, 1919/1, 839/1 oraz 854/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Przysucha, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 483/1, 466/1, 677/1 oraz 876/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Szydłowiec, obręb Szydłowiec oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 1348/15, 1348/17, 1348/19, 1348/21, 1041/13, 1041/15, 1045/9, 1038, 1041/6, 1316/8
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre w obrębie Poręby Nowe dz. nr 197/1, 55/, 57/1, 196/1, 200/1, 201/1
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 98, o powierzchni 37 m2 w budynku nr 8 przy ul. Korczyńskiej w Warszawie
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBACH MELANÓW, GRABINA i LEWIKÓW GMINA ŁASKARZEW NA WŁASNOŚĆ GMINY ŁASKARZEW
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Dobre, gmina Dobre
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębach: Osęczyzna i Dobre, gmina Dobre
DECYZJA Nr 1485/DP/2012
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości, położone w Markach w obrębie 0057-5-14, działki ew. nr 102/12 102/13 102/14 102/15 102/16 102/17 102/18 102/19 102/20 102/24 102/25 102/27 102/28 102/29 102/30 102/31
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (dz. nr 96, 99, 102, 51)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (dz. nr 67,78,62)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (dz. nr 51, 34, 365, 360, 65, 144)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY DROBIN Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ (DZ. NR 157/1, 144, 21, 46, 38, 102, 151, 30… .)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ (dz. nr 74/2, 105/2, 2/2, 32/2,1/2, 202/2, 9/2 )
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY GOSTYNIN dz. nr 181/1, 18/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania : położonej w Pruszkowie obręb 01 dz. nr 8/1
Informacja o prowadzonych postępowaniach w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogi publiczne – gminne położonych w Gminie Bielsk (I) położonych w obrębie Śmiłowo nr 45, Dziedzice nr 33, Machcinko nr 2, 18, 90, Drwały nr 180
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO (DZ. NR 238, 351, 348/1)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY DROBIN Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ (DZ. NR 262)
DECYZJA Nr 1485/DP/2012 dot. nabycia przez Powiat Pruszkowski prawa własności gruntu położonego w powiecie pruszkowskim, m. Piastów, dz nr. 148
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE GOŃCZYCE GMINIE SOBOLEW NA WŁASNOŚĆ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO (dz. nr 961)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osęczyzna, gmina Dobre - działka nr 4/3
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia z mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. przez powiat warszawski prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną (ul. 17 Stycznia) - działki nr 12/1 i 12/6 w obrębie 2-04-07, dzielnica Włochy m. st. Wa
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Mokotów - działka nr 9/2 w obrębie 146505_8.0127
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Przytyk, w obrębie Przytyk - działki numer 493/2, 507/1
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Mokotów - działka nr 9/2 w obrębie 146505_8.0127
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim, w obrębie Bierwce - działka nr 1268
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Pionki, w obrębie Sucha - działki nr 532/5 i 532/9
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działki nr 221/9 i 361 z obrębu 23 w Pruszkowie,zajęte pod ulicę Lipową, stały się z dniem 1.01.1999 r. własnością powiatu pruszkowskiego
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działka nr 113 z obrębu Koszajec w gminie Brwinów,zajęta pod drogę powiatową Biskupice-Koszajec, stała się z dniem 1.01.1999 r. własnością powiatu pruszkowskiego
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działka nr 57/1 z obrębu Koszajec w gminie Brwinów, zajęta pod drogę powiatową, stała się z dniem 1.01.1999 r. własnością powiatu pruszkowskiego
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działka nr 138/1 z obrębu Kotowice w gminie Brwinów, zajęta pod drogę powiatową, stała się z dniem 1.01.1999 r. własnością powiatu pruszkowskiego
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działka nr 251/1 z obrębu Kotowice w gminie Brwinów, zajęta pod drogę powiatową, stała się z dniem 1.01.1999 r. własnością powiatu pruszkowskiego
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działka nr 195/1 z obrębu Kotowice w gminie Brwinów, zajęta pod drogę powiatową, stała się z dniem 1.01.1999 r. własnością powiatu pruszkowskiego
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działka nr 57/3 z obrębu Koszajec w gminie Brwinów, zajęta pod drogę powiatową Biskupice-Koszajec, stała się z dniem 1.01.1999 r. własnością powiatu pruszkowskiego
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBACH STARA NIEDZIAŁKA I NOWE OSINY NA WŁASNOŚĆ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 456/1 w Stanisławowie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre, w obrębie Poręby Nowe
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w powiecie legionowskim, gm. Wieliszew - działka ew. nr 368, obręb 18 Wieliszew Kwietniówka
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Radzyminie - działka ew. nr 7/2 w obrębie 05-02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Łąck, oznaczoną jako działka nr 52/1
Informacja o prowadzonych postępowaniach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – gminne, położonych w Gminie Bielsk
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ, POŁOŻONEGO W GMINIE STAROŹREBY (DZIAŁKI NR 192/2, 128/1, 128/6, 151/4, 151/5, 151/10, 151/15)
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - działki nr 1157/2 i 1157/3 w Sierpcu
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - działki nr 641/3, 1125/2, 1162/4, 1503/4, 504/5, 504/6 w Sierpcu
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO SIERPC (DZIAŁKI NR 421/1, 421/2, 735/1, 735/2, 261/1, 261/2)
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO - działki nr 194/1 i 194/2 w obrębie Juryszewo, gm. Radzanowo
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre w obrębie Poręby Nowe - działki nr 6/1, 13/1, 236/1, 355/1
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – powiatową położonych w gminie Sierpc, obręb Studzieniec - działki nr 90/1 i 90/2
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – gminne, położonych w Gminie Bielsk
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Dobre - działka nr 619/1 w obrębie Dobre
Obwieszczenie wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Powiat Garwoliński prawa własności gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 961, obręb Gończyce, gmina Sobolew
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - GMINNĄ - działka nr 250/1 w obrębie Siecień
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 1968/2 o powierzchni 0,0037 ha
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 831/1 o powierzchni 0,0003 ha
OGŁASZA DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
Zawiadomienie
OGŁOSZENIE
DECYZJA Nr 301/2013
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY RYBNO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE RYBNO – działek nr 96, 27, 2, 175 i 260/11
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GMINIE BULKOWO W OBRĘBIE SĄCHOCINO - PRAGA - działka nr 166/3.
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – gminne położonych w Gminie Bielsk (III)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - GMINNĄ
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec - działka nr 1018/2
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność GMINY MACIEJOWICE, Dz. nr 186/7
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Wąwozowej 8 w Warszawie
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Przytyk, w obrębie Przytyk - działki numer 573/7 i 573/9
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sady, gmina Potworów, powiat przysuski - działka numer 993/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź - działka numer 341/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź - działka numer 301/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź - działka numer 518/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź - działka numer 311/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź - działka numer 542/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 1326/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną położonego w m. Płock, obręb Nr 1 Podolszyce-Borowiczki, Dz. Nr . 2669/2
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w: obrębie 25, Dz. Nr 42 o pow. 0,1641 ha; w obrębie 24, Dz. Nr 208 o pow. 0,0547 ha, część ul. Wrocławskiej w Sulejówku
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości - powiat sochaczewski, gmina Brochów, Dz. nr 42/obręb Miszory oraz nabycia przez Kampinoski Park Narodowy prawa użytkowania wieczyst
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - prawa własności gruntu położonego w Mieście Stołecznym Warszawa, Dzielnica Białołęka, Dz. ew. Nr 42/13, obręb 4-02-24 zajętego pod część ulicy Dębowej
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu Dz. ew. Nr 73/32 z obrębu 4-04-17 o powierzchni 0,0170 ha, na rzecz Gminy Warszawa – Białołęka
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer prawa własności gruntu - Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. ew. Nr 88/13 o powierzchni 0,0030 ha, obręb 3-13-08 zajętego pod część ulicy Sęczkowej
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębach Żelazna i Kalonka gm. Pilawa na własność pow. garwolińskiego oraz w obrębie Skurcza gm. Wilga na własność woj. mazowiecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości, które posiadają nieuregulowany stan prawny - gmina Przytyk, powiat radomski, obręb Wrzos, Dz. Nr 168/19, 168/21
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania - gmina Raszyn obręb 18 Sękocin Stary, Dz. ew. Nr 302/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy obręb 4-06-31, Dz. ew. Nr 46/1, 48
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Kaliska gmina Łochów Dz. ew. Nr 93/1 na własność Powiatu Węgrowskiego
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu zajętego pod ul. Ceramiczną, miejscowość Rybie, obręb Rybie, gmina Raszyn, Dz. ew. Nr 1744 o pow. 0.0465 ha
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1770-1772/2015 z dnia 14.05.2015 r. dotyczącej gruntu położonego w gminie Brwinów, obręb 0015 Otrębusy Dz. Nr 248/4, 248/5, 248/6
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych - gmina Jedlińsk, obręb Stare Zawady, Dz. Nr 67, 68/1, 100/1
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych - gmina Jedlińsk, obręb Zawady Nowe, Dz. Nr 331/1, 347/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - gmina Kowala, obręb Kosów Mniejszy, Dz. Nr 160
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębach Lipiny, Topór, Porzewnica i Choszcze, gmina Mrozy, na własność Powiatu Mińskiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Województwa Mazowieckiego gruntu zajętego pod drogę wojewódzką - gmina Rzeczniów, obręb Pasztowa Wola Wieś, Dz. Nr 50/7, 50/9, 50/11, 103/1, 98/3, 99/1, 100/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Solec nad Wisłą, obręb Dziurków, Dz. Nr 625/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości – gmina Przyłęk, obręb Przyłęk, Dz. Nr 511/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w Raszynie, zajętego pod ul. Zacisze obręb 01 – Raszyn, Dz. Nr 1038/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w Raszynie, zajętego pod ul. Zacisze obręb 01 – Raszyn, Dz. Nr 1037/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w miejscowości Słomin, gmina Raszyn, zajętego pod ul. 6 Sierpnia obręb Słomin, Dz. Nr 221/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w Raszynie, zajętego pod ul. Matejki obręb Raszyn – 01, Dz. Nr 421/4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w miejscowości Nowe Grocholice, zajętego pod ul. Stawową obręb Nowe Grocholice, Dz. ew. Nr 367/4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawach stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Policzna, obręb Wygoda, Dz. Nr 154/1, 175/1, 185/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości – gmina Belsk Duży, obręb Wola Łęczeszycka, Dz. Nr 322/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za udział wynoszący 6/10 w prawie własności nieruchomości - obręb Domaniów, gmina Przytyk, powiat radomski, Dz. Nr 17/2
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości - gmina Solec nad Wisłą, Dz. Nr 701/1, 186/1, 152/1, 153/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości - gmina Jedlińsk, obręb 0028 Płasków, Dz. Nr 142
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w stosunku do gruntu - Warszawa, Dzielnica Ursynów, Dz. ew. Nr 12/2, obręb 1-09-69
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Zwoleń - Miasto, obręb 0001 Zwoleń Dz. Nr 3630/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu - Szydłowiec Miasto, obręb Szydłowiec, Dz. Nr 268/4, 268/7, 4087 (ark.9), 4087 (ark.8), 4022/5
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia przez Powiat Płocki gruntu zajętego pod drogę nr 31 193 (obecnie 2911 W), Dz. Nr 159/1 o pow. 0,04 ha, obr. Dąbrusk, Gm. Staroźreby
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - obręb Domaniów, gmina Przytyk, powiat radomski, Dz. Nr 23/2
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu – gmina Trojanów, obręby: Ruda – Dz. Nr 32,72, Dębówka – Dz. Nr 153, Prandocin – Dz. Nr 309, na własność Gminy Trojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym - gmina Trojanów obręby: Trojanów, Dz. Nr 1498/1, Majdan, Dz. Nr 159, na własność Gminy Trojanów
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntów - gmina Cegłów, obręby: Posiadały Dz. Nr 764, Kiczki Pierwsze Dz. Nr 404, na własność Powiatu Mińskiego
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego nieruchomości - gmina Sobolew, obręb Grabniak, Dz. Nr 822/1, 824
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek nieruchomości – Sulejówek, obręb 48, Dz. Nr 126, 181, 182, 183
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości - obręb Dziurków, gmina Solec nad Wisłą, Dz. Nr 538/1, 567/1, 637/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu admin. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości - powiat nowodworski, gm. Leoncin, Dz. ew Nr 61/6 i 61/8 obr. Wincentówek oraz nabycia przez KPN prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności – powiat Warszawski Zachodni, gm. Leszno, Dz. ew Nr 7, obr. Wyględy oraz nabycia przez Kampinoski Park Narodowy prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości - powiat sochaczewski, gm. Brochów, Dz. ew Nr 48/3, 49, 81/2 obr. Gorzewnica oraz nabycia przez KPN prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości - powiat sochaczewski, gm. Brochów, Dz. ew Nr 34 obręb Hilarów oraz nabycia przez KPN prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości - powiat sochaczewski, gm. Brochów, Dz. ew Nr 58/1, 58/2, 59/1 i 59/2 obręb Hilarów oraz nabycia przez KPN prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Garwoliński prawa własności nieruchomości - obręb Piastów, gmina Żelechów, Dz. Nr 664/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - gmina Solec nad Wisłą, obręb Dziurków, Dz. Nr 692/1, 715/1, 1101/1, 1147/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu w części o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Kruszyna gmina Trojanów oznaczonego na mapie sytuacyjnej jako działka nr 926/10 na własność Powiatu Garwolińskiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Radomskiego gruntu zajętego pod drogę powiatową - gmina Zakrzew, obręb Zatopolice Dz. Nr 28/20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Przytyk, obręb Domaniów, powiat radomski, Dz. Nr 34/6
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Przyłęk, obręb 0021 Stefanów, oznaczonej na mapie do celów prawnych jako Dz. Nr 212/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie o stwierdzenie nabycia przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Policzna, obręb Wygoda, oznaczonej na mapie do celów prawnych jako Dz. Nr 123/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - Gmina Zwoleń-Miasto obręb 0001 Zwoleń, Dz. Nr 2645/4, 2645/7
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości - gmina Solec nad Wisłą, obręb Solec nad Wisłą, Dz. Nr 1686/1, 1296/1, 1744/1, 1744/2, 2302/1, 1174/1, 2307/1, 2309/1, 1783/2, 1783/1, 2138/1, 1104
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntów - obręb nr 20 gmina Miasta Sulejówek, Dz. Nr 193, 179 na własność Gminy Miasta Sulejówek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Radomskiego gruntu zajętego pod drogę powiatową - gmina Kowala, obręb Młodocin Mniejszy, Dz. Nr 688/1, 497/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia części gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Sokołowskiego - miasto Sokołów Podlaski, Dz. Nr 1560/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Białołęka, obręb 4-02-06, Dz. ew. Nr 12/7
Ogłoszenie o post. admin. dot. nabycia przez Skarb Państwa prawa własności i przez KPN prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w gm. Leszno, pow. Warszawski Zachodni,obręb Kępiaste,o nr ew. 4,54,62,73,77,135,155,188,192,197,199,227,234,238,244,269,300
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Wielgolas Brzeziński gmina Halinów Dz. Nr 103, obręb Cisie gmina Halinów Dz. Nr 372, na własność Powiatu Mińskiego
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Sobolew nieruchomości - obręb Sobolew, gmina Sobolew, Dz. ew. Nr 297, 355, 2316, 2456 , 2223/1, 2227, 3220
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Sieciechów, oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 201/4, 201/6, 201/3
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia udziału 1/2 części gruntu – Sulejówek, obręb 16, Dz. ew. Nr 347 na własność Gminy Miasta Sulejówek
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia udziału 4381/4792 części gruntu - Sulejówek, obręb 52, Dz. ew. Nr 196, na własność Gminy Miasta Sulejówek
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Iwowe, gmina Borowie, Dz. Nr 562 o pow. 0,6700 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia udziału 4/96 części gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Mokobody gmina Mokobody, Dz. Nr 1239/1 na własność Województwa Mazowieckiego
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych w sprawach stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości - gmina Borkowice, obręb Ruszkowice, Dz. Nr 387/2, 365/1, 388/1, 904/1, 931/1, 903/1
Obwieszczenie o wydanych decyzjach w sprawie przejścia na własność Gminy Szczawin Kościelny z mocy prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne - drogi gminne, Dz. Nr 37, 73, 99, 191
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę wojewódzką położonego w Płocku obręb 8 „Śródmieście”
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Gminy Warszawa-Bemowo, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, Dz. Nr 188 obręb 6-12-11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonym jako działka nr 93/1 położonego w obrębie Kaliska gmina Łochów na własność Powiatu Węgrowskiego
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Brwinów prawa własności gruntu, położonego w gminie Brwinów Dz. Nr 413/1 o pow. 0.1835 ha obręb Kanie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Maciejowice - obręb Domaszew, gmina Maciejowice, Dz. Nr 578; obręb Leonów, gmina Maciejowice, Dz. Nr 83, 223, 250
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawach stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Policzna, obręb Wygoda, Dz. Nr 127/1, 179/2, 180/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Przyłęk, obręb 0002 – Babin, Dz. Nr 105/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Przyłęk, obręb 0021 – Stefanów, Dz. Nr 213/4
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Orońsko, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 450/2, 999/1, 1013/1, 1011/2, 355/1, 479/1, 577/1, 691/1
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Szydłowiec, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 442, 447, 551, 845/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Gminę Kowala prawa własności nieruchomości - gmina Kowala, obręb Kosów Mniejszy, Dz. Nr 160 o powierzchni 0,1332 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawach stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości - gmina Jedlińsk, obręb 0039 Stare Zawady, Dz. Nr 67, 68/1, 100/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawach stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości - gmina Jedlińsk, obręb 0038 Zawady Nowe, Dz. Nr 331/1, 347/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Sierpeckiego własności gruntu - obręb Bonisław, jednostka ewidencyjna Gozdowo, Dz. Nr 49/1, 49/2
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Warka-Miasto oznaczone jako działki o numerach: 192/1, 256/1, 227/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Solec nad Wisłą, obręb Przedmieście Bliższe oznaczoną jako działka numer 141/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Warka-Miasto oznaczoną jako działka numer 37/1
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Warka-Miasto, obręb Warka-Niemojewice, oznaczone jako działki o numerach: 335/1, 344/1, 357/1
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę gminną położonych na terenie gminy Bielsk, obręb Leszczyn Szlachecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości – gmina Przyłęk, obręb 0021 – Stefanów, Dz. Nr 212/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Policzna, obręb Wygoda, Dz. Nr 123/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną - gmina Bielsk, obręb PGR Leszczyn Szlachecki, Dz. Nr 5
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych w sprawach stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości - gmina Borkowice, obręb Ruszkowice, Dz. Nr 1303/3, 252/1, 277/6
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych w sprawach stwierdzenia nabycia przez Gminę Kowala prawa własności nieruchomości - gmina Kowala, obręb Kosów Mniejszy, Dz. Nr 51/2, 52/4
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Kazanów, obręb Niedarczów Dolny Wieś, Dz. Nr 214/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Belsk Duży prawa własności nieruchomości - gmina Belsk Duży, obręb Nr 0036 – Złota Góra, Dz. Nr 24/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - gmina Solec nad Wisłą, obręby Dziurków i Przedmieście Bliższe
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - obręb Kostrogaj, gmina Radzanowo, Dz. Nr 86/4
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie nabycia przez jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntu zajętego pod ul. Okrętową - Warszawa, Dzielnica Bemowo, Dz. ew. Nr 46/40, obręb 6-12-11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Gminy Belsk Duży gruntów zajętych pod drogi gminne - gmina Belsk Duży, obręb Łęczeszyce działki nr: 43 i 142, obręb Wola Łęczeszycka działki nr: 122 i 191
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości - gmina Solec nad Wisłą, obręb Solec nad Wisłą, Dz. Nr: 1683/1, 2294/1, 2294/2, 1138/1, 1235/3, 1239/3, 1243/1, 1262/1, 1264/1,1283/1,1297/1,2306/3,2311/4,2313/1,2449/9,2433/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – gmina Korytnica, obręb Roguszyn, Dz. Nr 89/4
Ogłoszenie o postępowaniu administracyjnym - nabycie przez Skarb Państwa prawa własności i przez KPN prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - powiat nowodworski, gmina Czosnów, obręb Kazuń Nowy, Dz. ew. Nr 22
Ogłoszenie o postępowaniu administracyjnym dot. nabycia przez Skarb Państwa prawa własności i przez KPN prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - powiat nowodworski, gmina Czosnów, obręb Jesionka, Dz. ew. Nr 1, 2/2, 5/1, 77
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Brwinów prawa własności gruntu, położonego w Brwinowie projektowane działki nr 230/2 i nr 230/3 obręb 0020 Brwinów
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 2406/2015 z dnia 29.06.2015 r. dotyczącej gruntu położonego w m. Pruszków obręb 20 Dz. Nr 181/5
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 2409/2015 z dnia 30.06.2015 r. dotyczącej gruntu położonego w m. Pruszków obręb 23 Dz. Nr 216/15
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 2407/2015 i Nr 2708 z dnia 29.06.2015 r. dotyczące gruntu położonego w Konstancinie-Jeziorna obręb 01-13 i nr 01-23, dz. nr 117/1 i nr 8/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (gazociąg) - obręb Ciółkowo, gmina Radzanowo, Dz. Nr 236
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu na własność Powiatu Płockiego Dz. Nr 72–obręb Śmiłowo,Nr 52, 264-obręb Bielsk gmina Bielsk,Nr 77-obręb Mogielnica,Nr 35-obręb Siemienie gmina Drobin-Obszar Wiejski
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego - obręb Piastów, gmina Żelechów, Dz. Nr 664/2 o powierzchni 0.0009 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Wolanów, obręb Franciszków, powiat radomski, Dz. Nr 105/3 pow. 0,0179 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Płockiego, działka nr 129 i nr 627 - obręb Bodzanów, gmina Bodzanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę powiatową, Dz. Nr 691/5, obręb Wykowo, gmina Słupno
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Płockiego, Dz. Nr 38 - obręb Mirosław, gmina Słupno
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości -gmina Solec nad Wisłą, obręb Dziurków, Dz. Nr: 350/1, 379/1, 398/3, 545/1, 590/1, 636/1, 643/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Zwoleńskiego gruntów zajętych pod drogę gminną - gmina Policzna, obręb Policzna, działka numer 9/5
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogi publiczne – drogi lokalne miejskie, Dz. Nr 451- obręb Śródmieście, Dz. Nr 1687/4, 1684/3 – obręb Radziwie, gmina M. Płock
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę wojewódzką, Dz. Nr 40 obręb Mańkowo, gmina Stara Biała
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Białołęka, Dz. ew. Nr 68 o powierzchni 0,2190 ha, obręb 4-06-35, zajętego pod część ulicy Liczydło
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Białołęka, Dz. ew. Nr 14 o powierzchni 0,0006 ha, obręb 4-06-35, zajętego pod część ulicy Liczydło
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Białołęka, Dz. ew. Nr 10 o powierzchni 0,0021 ha, obręb 4-06-35, zajętego pod część ulicy Liczydło
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Białołęka, Dz. ew. Nr 1/1 o powierzchni 0,0510 ha, obręb 4-02-28, zajętego pod część ulicy Chlubnej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. ew. Nr 88/3 o powierzchni 0,0133 ha, obręb 3-13-08 zajętego pod część ulicy Sęczkowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. ew Nr 88/2 o powierzchni 0,0319 ha, obręb 3-13-08 zajętego pod część ulicy Sęczkowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. ew. Nr 39/1 o powierzchni 0,0504 ha, obręb 3-13-07 zajętego pod część ulicy Sęczkowej
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w stosunku do gruntu położnego w pow. kozienickim, gmina Garbatka-Letnisko, oznaczonego jako Dz. Nr 490/14 i 490/16, obręb 0010 Garbatka Południe
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Sierpeckiego z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - drogę powiatową, obręb Gorzewo, jednostka ewidencyjna Sierpc, Dz. ew. Nr 215 o pow. 0,7515 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntów na własność Gminy Miasta Sulejówek, obręb 20: gmina Sulejówek - Dz. Nr 180; gmina Miasta Sulejówek – Dz. Nr 179
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości - gmina Garbatka-Letnisko, obręb Brzustów, Dz. ew. Nr 280/4
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości - gmina Skaryszew, obręb Kazimierówka Dz. Nr 85/4, 85/6, 85/8 202
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości - gmina Skaryszew, obręb Makowiec oznaczonych na mapie nieruchomości jako działka nr 236
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski z mocy prawa własności nieruchomości - gmina Skaryszew, obręb Maków, Dz. Nr 170 (ark 1), 170 (ark. 2) oraz 531 (ark. 2)
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski z mocy prawa własności nieruchomości - gmina Skaryszew, obręb Bogusławie, Dz. Nr 11/2, 282, 320
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym w 1 części - obręb Kaliska, gmina Łochów, Dz. Nr 98/6 na własność Powiatu Węgrowskiego
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości - gmina Borkowice, obręb Ruszkowice, Dz. Nr 1204/9 o powierzchni 0,0023 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę powiatową - gmina Bodzanów, obręb Reczyn Dz. Nr 229 o pow. 0,70 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – drogę powiatową - gmina Bulkowo (obr. Szasty) i gmina Bodzanów (obr. Mąkolin), Dz. Nr 64 o pow. 0,76 ha, Dz. Nr 129 o pow. 4,74 ha
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Kozienicki prawa własności nieruchomości - gmina Głowaczów obręb Brzóza oznaczonej na mapie sytuacyjnej jako działka nr 386/5
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości - gmina Skaryszew, obręb Maków oznaczonej na mapie nieruchomości jako działka numer 192/1
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego - obręb Iwowe, gmina Borowie, działka nr 562 o pow. 0,6700 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntów na własność Gminy Miasta Sulejówek, obręb nr 20, gmina Sulejówek działka nr 193
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych – gmina Miasto Radom, obręb 0050 – Stare Miasto, arkusz mapy 27, Dz. Nr 136/6, 136/4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Radomskiego gruntu zajętego pod drogę powiatową - gmina Jastrzębia, obręb Owadów działka nr 892/1
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Brwinów prawa własności gruntu, położonego w Brwinowie działka nr 14 obręb 0017 Brwinów
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu - obręb Złota, gmina Rybno, Dz. Nr 136, 165, 190/1, 192/1, 225, 238
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Płockiego gruntu pod drogę publiczną powiatową nr 31193 (obecnie nr 2911W) – dot. działki nr 159/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność województwa mazowieckiego z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – wojewódzką nr 575 - obręb Kromnów, gmina Brochów Dz. Nr 137/1
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji nr 2651/2015 z 17.07.2015r. i 2652/2015 z 17.07.2015r.
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 83, o powierzchni 30,00 m2 w budynku nr 15 przy ul. Kopernika w Pruszkowie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Radomskiego gruntu zajętego pod drogę powiatową - gmina Jastrzębia, obręb Owadów działka nr 723/2
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z wybudowaniem gazociągu - obręb Żukowo, gmina Bielsk, działka nr 8
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - gmina Gniewoszów, obręb 0002 Budki oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości jako działka numer 585/6 o powierzchni 0,0064 ha
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych - gmina Przyłęk, obręb 0019 Przyłęk, oznaczonych na mapie do celów prawnych jako działki: 508/1, 509/1
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych - gmina Policzna, obręb 0025 Wygoda, oznaczonych na mapie do celów prawnych jako działki o numerach: 129/1, 146/1, 153/1, 184/1, 188/1, 222/1, 221/1, 193/1, 211/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Gminy Garbatka-Letnisko gruntu zajętego pod drogę gminną - gmina Garbatka-Letnisko, obręb Garbatka Let. Płd., obręb Garbatka Let. Północ, Dz. Nr 318, 469, 471
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym - Dz. Nr 379/1, 379/6 - obręb Śródmieście, gmina M. Płock, Dz. Nr 21/2, 89 - obręb Obręb, gmina Mochowo
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - gmina Garbatka-Letnisko, obręb Garbatka-Zbyczyn Dz. Nr 186, 197/2, 197/3
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasto Sierpc, działki nr 1995/1, 2031/2, 2084/1, 2084/2, 2102 - obręb Sierpc, gmina Sierpc
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym - Dz. Nr 12/1, 12/3 - obręb PGR Srebrna, gmina Stara Biała Dz. Nr 62 - obręb Karwowo Duchowne, gmina Bodzanów