Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM GMINA STANISŁWAÓW OBRĘB KOLONIE STANISŁAWÓW, GMINA DOBRE OBRĘB SOŁKI I MAKÓWIEC DUŻY, GMINA KORYTNICA OBRĘB ROGUSZYN I PNIEWNIK
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.   o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194  z późn.  zm.), art. 8 i 118a ust. 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

– informuje, że zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w następujących obrębach:

 1. Kolonie Stanisławów, gmina Stanisławów, oznaczonej w  ewidencji gruntów jako działka  nr 61/1 o powierzchni 0,0066 ha,
 2. Sołki  gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 186/4 o powierzchni 0,0073 ha, nr 186/5 o powierzchni 0,0199 ha, nr 187/7 o pow. 0,0628 ha i nr 236/4 o powierzchni 0,0043 ha,
 3. Sołki   gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 196/4 o powierzchni 0,0064 ha,
 4. Sołki gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 187/9 o powierzchni 0,0136 ha i nr 187/11 o pow. 0,0109 ha,
 5. Sołki  gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 194/4 o powierzchni 0,0020 ha,
 6. Makówiec Duży gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 17/4 o powierzchni o pow. 0,0369 ha – udział w 1/11 części, 
 7. Makówiec Duży gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/6  o powierzchni o pow. 0,0012 ha – udział w 1/2 części,
 8. Makówiec Duży gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 104/4  o powierzchni o pow. 0,0394 ha,
 9. Roguszyn gmina Korytnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89/5 o pow. 0,0114 ha,
 10. Roguszyn gmina Korytnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 222/2 o pow. 0,0115 ha,
 11. Pniewnik gmina Korytnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 83/4 o pow. 0,0043 ha,
 12. Pniewnik gmina Korytnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 276/3 o pow. 0,0019 ha i nr 276/4 o pow. 0,0004 ha,
 13. Pniewnik gmina Korytnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 561/3  o pow. 0,0059 ha i nr 560/3 o pow. 0,0054 ha,

które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 03.01.  2011 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 20/10 z dnia 10.11.2010 r., znak: WIŚ.II.KZ/PG.7119-D/355/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637  relacji Warszawa – Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów), sprostowanej postanowieniami Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ.II. KZ/PG.7119-D/355/10 z dnia: 11.04.2011 r., 31.05.2011 r., 25.07.2011 r., 13.10.2011 r., 31.08.2012 r. i 25.09.2012 r.

Niniejsze sprawy prowadzone są pod nr: SPN-S.7570.76, 394, 395, 402, 411A, 415, 431, 438, 610 i 621.2011.BZ

SPN-S.7570.489, 510 i 555.2011.JM.   

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-05-20 13:42:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-05-20 13:51:22 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 781