Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.747.2.3.2014.EA OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

         OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


Dot. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180/III/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku (sygn. akt WIŚ-III.747.2.3.2014.EA), wydanej na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) - stacja Wołomin w km 20,200 – 24,450 linii kolejowej nr 6 oraz budowanego odcinka linii kolejowej nr 21 – odcinek IIIa, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)" na terenie Miasta Wołomin i Kobyłka”.

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 lipca 2014 r. do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, zostało wniesione odwołanie od przedmiotowej decyzji.

Kompletne akta sprawy zostały przekazane do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 24 lipca 2014 roku.


WIŚ-III.747.2.3.2014.EA

Czas wytworzenia informacji: 2014-08-06 09:15:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-08-06 09:17:14 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 442