Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PRZEZ WOJEWODĘ MAZOWIECKIEGO W DNIU 18.02.2013R., NA ŻĄDANIE INWESTORA DLA INWESTYCJI PN: BUDOWIE DROGI KRAJOWEJ NR S7 ZLOKALIZOWANYCH W OBRĘBACH OROŃSKO, KROGULCZA SUCHA, DĄBRÓWKA ZABŁOTNIA
A A A

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193 poz. 1194 ze zm.), w związku z wszczęciem postępowania w dniu 07.08.2012r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „budowa drogi krajowej nr S7 o parametrach trasy ekspresowej wraz z urządzeniami stanowiącymi z drogą całość techniczno – użytkową niezbędną do prowadzenia ruchu drogowego na odcinku koniec Obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego, zlokalizowanym w obrębach Orońsko, Krogulcza Sucha, Dąbrówka Zabłotnia – ETAP II (od km 484+801,23 do km 487+104,15)”, zawiadamia się, że na podstawie art. 98 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) Wojewoda Mazowiecki w dniu 18 lutego 2013r. wydał postanowienie, w którym zawiesił przedmiotowe postępowanie na żądanie inwestora.
    Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Stanisława Dmuchowskiego, Z-cę Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa. Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w dniach od  pn. w godz. 12:00-16:00, śr. i pt. godz. 8:00-12:00, gdzie strony postępowania mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WIŚ-II.7820.1.458.2012.AK

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-04-05 10:18:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-04-05 10:22:10 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 712