Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W DNIU 13.11.2012R. W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ POLEGAJĄCEJ NA „ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 738 RELACJI NOWE SŁOWIKI – BĄKOWIEC
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) w związku ze wszczęciem postępowania w dniu 13.11.2012r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 738 relacji Nowe Słowiki – Bąkowiec na odcinku: od km 0+000 do 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki, na terenie gminy Sieciechów, powiatu kozienickiego, województwa mazowieckiego”, zawiadamia się, że na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 35 ust. 3 Prawo budowlane, Wojewoda Mazowiecki w dniu 28.12.2012 r. wydał postanowienie, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym, na które nie służy zażalenie.
    Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa, działający zgodnie ze Statutem w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego.
    Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 504, w godzinach 12-16 – pon. 8-12 – śr.
i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


znak sprawy: WIŚ-II.7820.2.696.2012.AR

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-04-12 14:41:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-04-12 14:51:03 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 711