Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE KLWÓW, W OBRĘBACH PRZYSTAŁOWICE DUŻE I SADY KOLONIA - DZIAŁKI NUMER 2070/1, 2216/3, 465/3, 225/1 ORAZ 2081/2
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r.,poz. 267) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

  • numer  2070/1 o powierzchni 0,0024 ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże,
  • numer  2216/3  o powierzchni 0,0125 ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże,
  • numer  465/3  o powierzchni 0,0164 ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże,
  • numer  225/1 o powierzchni 0,0007 ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Sady Kolonia,
  • numer  2081/2 o powierzchni 0,0119 ha, położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże,

które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010r., znak: WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec – Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182.50” stały się własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 10 lutego 2010r.

Czas wytworzenia informacji: 2013-03-19 13:04:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-03-19 13:13:10 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 808