Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – DROGĘ WOJEWÓDZKĄ POŁOŻONEGO W PŁOCKU OBRĘB 8 „ŚRÓDMIEŚCIE”
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że prowadzone jest na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia w drodze decyzji, przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – część drogi wojewódzkiej nr 559 relacji „Lipno – Jasień – Brudzeń – Sikórz – Płock” położonego w Płocku obręb 8 „Śródmieście”  – działki: nr 4/5 o pow. 1,0597 ha i nr  4/6 o pow. 0,6147 ha. 

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja 16, pok. 308 (tel. 24 235 11 21) – w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą: SPN-P.7533.14.2015.

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-15 08:09:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-15 08:10:53 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 49