Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO SIERPC (DZIAŁKI NR 421/1, 421/2, 735/1, 735/2, 261/1, 261/2)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunty położone w obrębie Sierpc, oznaczone w rejestrze gruntów jako działki ewidencyjne:

  • nr 421/1 o pow. 0,0490 ha i nr 421/2 o pow. 0,9346 ha oraz nr 735/1 o pow. 0,0807 ha i nr 735/2 o pow. 0,3665 ha; zajęte pod drogę publiczną – część drogi lokalnej miejskiej nr  3107006 (ul. Józefa Bema),
  • nr 261/1 o pow. 0,0263 ha i nr 261/2 o pow. 0,5577 ha, zajęte pod drogę publiczną – część drogi lokalnej miejskiej 3107058 – (ulica Powstańców) stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Gminy Miasto SIerpc.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku ulica Kolegialna 15 w Płocku w pokoju 212 – II piętro (tel. 24 262 31 43). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.172 i 173.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2013-01-04 16:30:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-01-04 16:32:11 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1146