Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WIŚ-II.7820.4.4.2012.MK2(JS) - BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO POSIADAJĄCEGO RETENCJĘ PRZECIWPOWODZIOWĄ NA RZECZE WILGA W GARWOLINIE” NA ODCINKU W KM 28+750 DO KM 30+000 POŁOŻONYCH W MIEŚCIE GARWOLIN.
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym, na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963, z późn. zm.) informuję, że postępowanie wszczęte na wniosek inwestora Gminy Miasto Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, w sprawie wydania pozwolenia na realizację dla inwestycji:

 

budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję przeciwpowodziową na rzecze Wilga w Garwolinie” na odcinku w km 28+750 do km 30+000 na działkach ewidencyjnych o nr 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599/1, 5601/1, 5602, 5603, 5604/1, 5606/1, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611/1, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641/1, 5643, 5644, 5645, 5646, 5648/1, 5648/2, 5649, 5650/1, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657/1, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678/1, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5701, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5721, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726/1, 5728/1, 5729, 5730, 5731/1, 5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5838, 7178, 7179, 5698, 5699, 1986, 5700, 5739 położonych w mieście Garwolin, powiat garwoliński, jedn. ew. 140301-1-Garwolin,

zostało zawieszone postanowieniem Wojewody Mazowieckiego nr 264/2013, z dnia 28 sierpnia 2013 roku, na wniosek inwestora, z dniem 12 sierpnia 2013 roku, na podstawie przepisów art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j.), dalej K.p.a.

           

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz art. 10 § 1 ww. ustawy K.p.a zawiadamiam, że postanowienie o zawieszeniu postępowania wraz z aktami sprawy, znajduje się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 603, gdzie strony mają możliwość zapoznania się z ich treścią, do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

 

Na postanowienie o zawieszeniu postępowania przysługuje stronom zażalenie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 7 od dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a., a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 K.p.a.

 

Obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w niniejszej sprawie.

 

WIŚ-II.7820.4.4.2012.MK2(JS)

Czas wytworzenia informacji: 2013-09-03 13:43:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Kamila Rzemek
Czas udostępnienia informacji: 2013-09-03 13:44:47 Osoba udostępniająca informację: Kamila Rzemek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 555