Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-II.7820.1.2.2015.MS1 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WS WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ PN.: „BUDOWA WĘZŁA „LUBELSKA” NA PRZECIĘCIU DRÓG EKSPRESOWYCH S2 I S17 DO AUTOSTRADY A2”
A A A

                                              OBWIESZCZENIE
                                WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 
     Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 16.04.2015 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych S2 i S17 do autostrady A2”.
     Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
     Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym, znajdujące się we władaniu Skarbu Państwa:
gmina Wiązowna:
obręb 15 Majdan dz. ew. 240/4. 
- w projektowanym pasie drogowym, znajdujące się we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:
gmina Wiązowna
obręb 09 Góraszka, działki nr ew.: 138/1, 138/2, 138/4,
obręb 15 Majdan, działki nr ew.:  97/1, 99/1, 191/2, 191/5, 247/1, 248/1, 249/1.
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale):
gmina Wiązowna: 
obręb 09 Góraszka, działki nr ew.:   24/2 (24/4, 24/5), 25 (25/1, 25/2, 25/3), 27 (27/1, 27/2, 27/3), 146 (146/1, 146/2), 164/27 (164/35, 164/36), 164/30 (164/37, 164/38, 164/39), 164/31 (164/40, 164/41), 164/34 (164/42, 164/43), 165 (165/1, 165/2), 166/2 (165/5, 166/6), 166/3 (166/7, 166/8),  
obręb  10 Izabela, działki nr ew.:  73/1 (73/7, 73/8, 73/9), 74/1 (74/40, 74/41, 74/42), 74/2 (74/37, 74/38, 74/39), 74/23 (74/46, 74/47, 74/78), 74/26 (74/43, 74/44, 74/45), 75/4 (75/34, 75/35, 75/36), 76 (76/7, 76/8, 76/9), 77/6 (77/7, 77/8, 77/9), 78/2 (78/36, 78/37, 78/38), 79/6 (79/7, 79/8, 79/9), 80/6 (80/7, 80/8, 80/9), 81/6 (81/7, 81/8, 81/8), 82/6 (82/7, 82/8, 82/9), 86/6 (86/7, 86/8), 366 (366/1, 366/2, 366/3),
obręb  15 Majdan,  działki nr ew.:  91 (91/1, 91/2), 92 (92/8, 92/9), 93 (93/1, 93/2), 94/5 (94/12, 94/13), 94/8 (94/14, 94/15), 94/9 (94/18, 94/19), 94/10 (94/16, 94/17), 95 (95/1, 95/2), 98 (98/1, 98/2),
99/2 (99/3, 99/4), 100 (100/1, 100/2), 104/6 (104/8, 104/9), 104/7 (104/10, 104/11), 105/3 (105/5, 105/6), 105/4 (105/7, 105/8), 106/1 (106/13, 106/14), 106/2 (106/15, 106/16), 108 (108/1, 108/2), 114 (114/1, 114/3, 114/2, 114/4), 115/5 (115/11, 115/12), 115/6 (115/9, 115/10), 122 (122/1, 122/2), 123 (123/1, 123/2), 125 (125/1, 125/2), 126 (126/1, 126/2), 127/2 (127/3, 127/4), 134 (134/1, 134/2), 135 (135/1, 135/2), 136 (136/1, 136/2), 137/5 (137/6, 137/7), 138 (138/1, 138/3, 138/2), 139/1 (139/5, 139/6), 139/3 (139/7, 139/8), 139/4 (139/9, 139/10), 140 (140/1, 140/3, 140/2), 147 (147/1, 147/3, 147/2), 148 (148/1, 148/3, 148/2), 149 (149/1, 149/3, 149/2), 150 (150/1, 150/3, 150/2), 151 (151/1, 151/3, 151/2), 152/2 (152/6, 152/8, 152/7), 152/3 (152/9, 152/10), 152/4 (152/11, 152/12), 152/5 (152/13, 152/14), 154/1 (154/9, 154/10), 154/6 (154/11, 154/12), 154/7 (154/13, 154/14), 154/8 (154/15, 154/16), 155 (155/1, 155/2), 157/4 (157/5, 157/6), 158 (158/1, 158/2), 159 (159/1, 159/2), 165 (165/1, 165/2), 166/1 (166/6, 166/7), 166/2 (166/4, 166/5), 167/7 (167/9, 167/10), 167/8 (167/11, 167/12), 168 (168/1, 168/2), 169/1 (169/3, 169/4), 170/7 (170/24, 170/25), 170/14 (170/26, 170/27), 172 (172/1, 172/2), 174/3 (174/5, 174/6), 175/5 (175/7, 175/8), 176/1 (176/10, 176/11), 176/7 (176/8, 176/9), 179/2 (179/5, 179/6), 180 (180/1, 180/2), 182 (182/1, 182/2), 183 (183/1, 183/2),186 (186/1, 186/2), 187/1 (187/5, 187/6), 187/2 (187/3, 187/4), 188/1 (188/12, 188/13), 188/2 (188/10, 188/11), 188/4 (188/8, 188/9), 188/5 (188/6, 188/7), 218/2 (218/7, 218/8), 218/3 (218/9, 218/10), 218/4 (218/15, 218/16), 218/5 (218/13, 218/14), 219 (219/3, 219/4), 238 (238/1, 238/2), 240/3 (240/11, 240/12), 241/3 (241/9, 241/10), 241/5 (241/11, 241/12), 242 (242/1, 242/2), 243/2 (243/3, 243,4), 244 (244/1, 244/2), 245 (245/1, 245/2), 246 (246/1, 246/2), 247/2 (247/3, 247/4), 248/2 (248/3, 248/4), 249/2 (249/3, 249/4), 250 (250/1, 250/2), 251 (251/1, 251/2), 258/2 (258/3, 258/4), 259/1 (259/3, 259/5, 259/4), 259/2 (259/6, 259/7), 260 (260/1, 260/2), 261 (261/1, 261/2), 262 (262/1, 262/2, 262/3), 276 (276/1, 276/2), 277 (277/1, 277/3, 277/2), 278/2 (278/3, 278/4), 282 (282/1, 282/3, 282/2), 283 (283/1, 283/2), 289/1 (289/3, 289/4), 289/2 (289/5, 289/8, 289/6, 289/7), 292 (292/1, 292/2, 292/3), 293/2 (293/7, 293/8), 293/4 (293/9, 293/10), 295 (295/1, 295/2, 295/3), 296/1 (296/4, 296/6, 296/5), 296/2 (296/7, 296/8), 296/3 (296/9, 296/10), 298/1 (298/5, 298/6), 299/2 (299/3, 299/4), 301/1 (301/5, 301/6), 301/2 (301/3, 301/4), 304/1 (304/5, 304/6), 304/2 (304/3, 304/4), 306/3 (306/13, 306/14), 306/4 (306/9, 306/10), 306/7 (306/11, 306/12), 308/1 (308/5, 308/6), 309 (309/1, 309/2), 310/1 (310/7, 310/8), 311 (311/1, 311/2), 313/2 (313/3, 313/4), 314/2 (314/5, 314/6), 315/3 (315/4, 315/5), 316/7 (316/17, 316/18), 317 (317/1, 317/2), 319 (319/1, 319/2), 320 (320/1, 320/3, 320/2), 345/4 (345/10, 345/11).
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (w całości):
obręb 09 Góraszka działki nr ew.: 24/1, 164/8, 164/26, 166/1,
obręb 15 Majdan działki nr ew.: 101, 102, 103, 107/1, 137/2, 137/4, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 153, 154/3, 157/1,157/2, 157/3, 166/3, 170/1, 191/3, 191/4, 218/6, 240/4, 252, 253, 254/1, 254/3, 254/4, 255, 256, 257/1, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 258/1, 278/1, 279/1, 279/2, 280, 281, 306/1, 306/2, 316/8.
     Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem - numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę):
gmina Wiązowna
obręb 09 Góraszka, działki nr ew.:   24/2 (24/4, 24/5), 24/3, 25 (25/1, 25/2, 25/3), 26, 29/1, 29/2, 146 (146/1, 146/2), 165 (165/1, 165/2), 166/2 (166/5, 166/6), 166/3 (166/7, 166/8), 166/4, 
obręb  10 Izabela, działki nr ew.: 73/1 (73/7, 73/8, 73/9), 74/1 (74/40, 74/41, 74/42), 74/2 (74/37, 74/38, 74/39), 74/23 (74/46, 74/47, 74/78), 75/4 (75/34, 75/35, 75/36), 76 (76/7, 76/8, 76/9),   
obręb  15 Majdan,  działki nr ew.:  90/2, 91 (91/1, 91/2), 92 (92/8, 92/9), 93 (93/1, 93/2), 94/5 (94/12, 94/13), 94/7, 94/8 (94/14, 94/15), 94/9 (94/18, 94/19), 94/10 (94/16, 94/17), 95 (95/1, 95/2), 97/2, 98 (98/1, 98/2), 99/2 (99/3, 99/4), 100 (100/1, 100/2), 105/3 (105/5, 105/6), 105/4 (105/7, 105/8), 106/2 (106/15, 106/16), 114 (114/1, 114/2, 114/3, 114/4), 127/2 (127/3, 127/4), 134 (134/1, 134/2), 135 (135/1, 135/2), 136 (136/1, 136/2), 137/5 (137/6, 137/7), 138 (138/1, 138/3, 138/2), 139/1 (139/5, 139/6), 139/3 (139/7, 139/8), 139/4 (139/9, 139/10), 140 (140/1, 140/3, 140/2), 147 (147/1, 147/3, 147/2), 148 (148/1, 148/3, 148/2), 152/2 (152/6, 152/8, 152/7), 152/3 (152/9, 152/10), 152/4 (152/11, 152/12), 152/5 (152/13, 152/14), 154/1 (154/9, 154/10), 154/5, 154/6 (154/11, 154/12), 154/8 (154/15, 154/16), 155 (155/1, 155/2), 158 (158/1, 158/2), 159 (159/1, 159/2), 165 (165/1, 165/2), 166/1 (166/6, 166/7), 166/2 (166/4, 166/5), 167/7 (167/9, 167/10), 167/8 (167/11, 167/12), 168 (168/1, 168/2), 169/1 (169/3, 169/4), 174/3 (174/5, 174/6), 175/5 (175/7, 175/8), 188/1 (188/12, 188/13), 188/2 (188/10, 188/11), 188/4 (188/8, 188/9), 188/5 (188/6, 188/7), 218/1, 218/2 (218/7, 218/8), 219 (219/3, 219/4), 238 (238/1, 238/2), 240/3 (240/11, 240/12), 246 (246/1, 246/2), 247/2 (247/3, 247/4), 248/2 (248/3, 248/4), 249/2 (249/3, 249/4), 250 (250/1, 250/2), 251 (251/1, 251/2), 258/2 (258/3, 258/4), 259/1 (259/3, 259/5, 259/4), 259/2 (259/6, 259/7), 260 (260/1, 260/2), 261 (261/1, 261/2), 262 (262/1, 262/2, 262/3), 276 (276/1, 276/2), 277 (277/1, 277/3, 277/2), 282 (282/1, 282/3, 282/2), 283 (283/1, 283/2), 288, 289/1 (289/3, 289/4), 289/2 (289/5, 289/8, 289/6, 289/7), 291, 292 (292/1, 292/2, 292/3), 293/4 (293/9, 293/10), 295 (295/1, 295/2, 295/3), 297, 298/3, 304/1 (304/5, 304/6), 304/2 (304/3, 304/4), 306/3 (306/13, 306/14), 306/4 (306/9, 306/10), 306/7 (306/11, 306/12), 308/1 (308/5, 308/6), 309 (309/1, 309/2), 310/1 (310/7, 310/8), 311 (311/1, 311/2), 313/2 (313/3, 313/4), 314/2 (314/5, 314/6), 315/3 (315/4, 315/5), 345/4 (345/10, 345/11).
     Ponadto, w związku z faktem, iż inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadamia się, iż w dniu 18.05.2015 r. tutejszy organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.
     W związku z powyższym, postanowieniem z dnia 19.05.2015 r., Wojewoda Mazowiecki zawiesił postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej. Na ww. postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, terminie 7 dni od dnia doręczenia.
     Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
      Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 608, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 
 
WI-II.7820.1.2.2015.MS1

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-22 11:44:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-22 12:33:20 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 138