Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU MIŃSKIEGO, OBRĘB CISÓWKA, GMINA STANISLAWÓW, DZIAŁKA NR 940 O POW. 0,2300 HA
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 w związku z art. 103 ust 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm),

postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymieniony grunt zajęty pod drogę publiczną (wojewódzką) Nr 36235 relacji: Dębe Wielkie – Pustelnik – Helenów, stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku własnością Powiatu Mińskiego

  • grunt położony w obrębie Cisówka, gmina Stanislawów, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 940 o pow. 0,2300 ha.

W związku z powyższym informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 200, (tel. 25 644-71-53).

Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą - SPN-S.7533.207.2012.AK-W

Czas wytworzenia informacji: 2013-09-20 14:33:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-09-20 14:35:50 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 657