Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH BO-I
A A A

Oddział ds. Ochrony Informacji Niejawnych BO-I 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Kierownik Oddziału: Jerzy Magryś
Telefon: 695-65-09, fax: 695-66-86
pokój nr 621
e-mail: jmagrys@mazowieckie.pl

 

Zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Specjalista: Andrzej Lichański
Telefon: 695-66-51, fax: 695-66-86
pokój nr 621
e-mail: alichanski@mazowieckie.pl

 

Starszy specjalista: Anna Kalbarczyk
Telefon: 695-69-33
pokój nr 617
e-mail: annakalbarczyk@mazowieckie.pl

 

Zakres działania:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie;
 2. Nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji niejawnych w Urzędzie;
 3. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 4. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. Wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 6. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 7. Współdziałanie ze służbami i instytucjami uprawnionymi do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających;
 8. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych;
 9. Współpraca z komórkami Urzędu, jednostkami administracji zespolonej oraz Państwową Strażą Rybacką w sprawach dotyczących ochrony informacji niejawnych;
 10. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 11. Realizowanie zadań administratora danych osobowych;
 12. Realizowanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji;
 13. Koordynowanie procesu ochrony danych osobowych oraz nadzór nad właściwym jego funkcjonowaniem;
 14. Realizowanie procedur związanych ze zgłaszaniem Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie podlegających rejestracji;
 15. Wydawanie i nadzór nad właściwym stosowaniem przez pracowników upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 16. Szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony danych osobowych;
 17. Kontrola ochrony danych osobowych oraz przestrzegania przepisów z zakresu ich bezpieczeństwa;
 18. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie przez zobowiązanych przedstawicieli administracji samorządowej;
 19. Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji oświadczeń majątkowych;
 20. Przygotowywanie i przesyłanie kopii oświadczeń majątkowych do urzędów skarbowych i do jednostek samorządu terytorialnego w celu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
 21. Prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania oświadczeń lustracyjnych składanych Wojewodzie przez zobowiązane osoby pełniące funkcje publiczne oraz ich przekazywania do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Czas wytworzenia informacji: 2013-10-21 10:11:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-03-16 15:40:02 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2013-10-21 10:17:52 Osoba modyfikująca informację: Anna Kalbarczyk
  ilość odwiedzin: 34120