Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ POWIAT ZWOLEŃSKI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI - GMINA PRZYŁĘK, OBRĘB 0021 STEFANÓW, OZNACZONEJ NA MAPIE DO CELÓW PRAWNYCH JAKO DZ. NR 212/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - informuje, że na wniosek Starosty Powiatu w Zwoleniu z dnia 25 marca 2015 r. znak: GMP.N.6820.1.10,11.2015 toczy się postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości, położonej w gminie Przyłęk, obręb 0021 Stefanów, oznaczonej na mapie do celów prawnych jako działka numer 212/1 o powierzchni 0,0149 ha stanowiącej część drogi publicznej –powiatowej nr 34 564 (obecnie Nr DP 4521W) Szczęście – Babin.

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-01 11:51:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-01 11:52:03 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 46