Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ - ARCHIWUM BKO-IV
A A A

Oddział - Archiwum BKO-IV

Kierownik:

Michał Darmos

Telefon: 22 695 60 23,
Fax: 22 695 63 86
pokój nr 74
e-mail: mdarmos@mazowieckie.pl

Zastępca Kierownika:

Agnieszka Jeż

Telefon: 22 695 60 83
Fax: 22 695 63 86
e-mail: ajez@mazowieckie.pl
Pokój nr 74

Zakres działania:

  1. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie odpowiedniego klasyfikowania, kwalifikowania i przygotowania wytworzonej dokumentacji, celem przekazania do archiwum zakładowego;
  2. Przejmowanie w stanie uporządkowanym akt z komórek organizacyjnych Urzędu;
  3. Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum zakładowego;
  4. Opracowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego Archiwum Państwowego;
  5. Współdziałanie z Oddziałem Spraw Pracowniczych w wydawaniu zaświadczeń Rp-7 i świadectw pracy osobom, których akta osobowe znajdują się w zasobach archiwum zakładowego;
  6. Inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie akt na makulaturę lub zniszczenie po uprzednim uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego;
  7. Zapewnienie właściwego obiegu i znakowania dokumentów w Urzędzie zgodnego z przepisami instrukcji kancelaryjnej oraz przestrzegania stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt;
  8. Przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie akt zlikwidowanych przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim był Wojewoda oraz w szczególnych przypadkach innych jednostek.

Oddziału Archiwum w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zielińskiego 13, tel./fax: 48 363 87 07,

Oddziału Archiwum w Otwocku, 05-400 Otwock, ul. Górna 13, Telefon:  22 788 45 12, fax: 22 788 53 66.

Czas wytworzenia informacji: 2013-09-10 15:20:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2008-11-07 11:04:08 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2013-09-10 15:21:09 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 37465