Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI W RASZYNIE - DZIAŁKA NR 95/5, OBRĘB 01
A A A

Wojewoda Mazowiecki –stosownie do art. 15 ust. 2 i 3, art. 16 ust. 1  i art.23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycjiw zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601 ze zm. ), art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 154, poz.958)  – informuje o zamiarze wywłaszczenia na cel publiczny – budowa drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A2 (Południowa Obwodnica Warszawy) – odcinek: węzeł „Konotopa” (bez węzła) - węzeł „Opacz” ( z węzłem) – wraz z przebudową infrastruktury technicznej,  nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Raszynie, obręb 01, gmina Raszyn,  oznaczonej jako działka ew. Nr 95/5 o powierzchni  0,0314 ha.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie wywłaszczeniowe.

Czas wytworzenia informacji: 2011-11-30 12:39:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2011-11-30 12:40:52 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1256