Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ PN.: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 718 RELACJI BORZĘCIN - OŁTARZEW - PRUSZKÓW
A A A

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194 ze zm.)   zawiadamiam, że w dniu 19.04.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek zarządcy drogi – Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14,  00-048 Warszawa, działającego w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zgodnie i na podstawie uchwały Nr 75/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011r., w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 718 relacji Borzęcin - Ołtarzew - Pruszków na odcinku od drogi krajowej nr 2 w km 5+717 do węzła autostradowego "Pruszków" km 7+974 oraz od węzła autostradowego "Pruszków" w km 9+209 do skrzyżowania ulic 3 Maja i ul. Poznańskiej w Pruszkowie w km 9+545. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, Brwinów i Pruszków, powiatów warszawskiego i pruszkowskiego, województwa mazowieckiego.

Numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu – drogi:

Przed nawiasem dotychczasowy nr ew. działki, w nawiasach – numery działek po podziale: numer tłustym drukiem – działka przeznaczona pod inwestycję, niewytłuszczonym drukiem – działka pozostająca przy obecnym właścicielu:

1.    Działki znajdujące się w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 718:

Gmina Ożarów Maz. – Obręb Ołtarzew: 348, 429, 501/3, 428/3, Obręb  Duchnice: 21, Gmina Brwinów – Obręb Domaniew: 1/2, Gmina Pruszków – Obręb Pruszków 11: 173/14 (173/22, 173/23), 174/3, Obręb Pruszków 08: 277.

2.   Działki przewidziane pod poszerzenie pasa drogi wojewódzkiej i przechodzące z mocy prawa na rzecz Województwa Mazowieckiego:

Gmina Ożarów Maz. – Obręb Ołtarzew: 454 (454/1, 454/2), 455/4 (455/5, 455/6), 430/5 (430/11, 430/12), 426/1 (426/2, 426/3), 500/2 (500/3, 500/4), 501/1 (501/6, 501/7), 430/8, 431/1 (431/2, 431/3), 530 (530/1, 530/2), 428/4 (428/7, 428/8), 437 (437/1, 437/2), Obręb Duchnice: 1 (1/1, 1/2), 2 (2/1, 2/2), 28 (28/1, 28/2), 29/2 (29/3, 29/4), 41 (41/1, 41/2), 42 (42/1, 42/2), 44/4 (44/13, 44/14), 44/9 (44/15, 44/16), 44/10 (44/17, 44/18), 44/12 (44/19, 44/20), 45 (45/1, 45/2), 46/2 (46/3, 46/4), Gmina Brwinów – Obręb Domaniew: 2 (2/1, 2/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 9 (9/1, 9/2), 41 (41/1, 41/2), 42/1 (42/7, 42/8), 43 (43/1, 43/2), 44 (44/1, 44/2), 184 (184/1, 184/2), 45 (45/1, 45/2), 46/1 (46/2, 46/3), 47/1 (47/22, 47/23), 47/2 (47/24, 47/25), 47/14 (47/26, 47/27), 47/5 (47/28, 47/29) 48/1 (48/3, 48/4), 48/2 (48/5, 48/6), 49 (49/1, 49/2), 50 (50/1, 50/2), 51 (51/1, 51/2), 52, 53 (53/1, 53/2), 66 (66/1, 66/2), 67 (67/1, 67/2), 68 (68/1, 68/2), 69 (69/1, 69/2), 70 (70/1, 70/2), 182 (182/1, 182/2), 71 (71/1, 71/2), 72/1 (72/4, 72/5), 72/2 (72/6, 72/7), Gmina Pruszków – Pruszków 04: 2/4, Obręb Pruszków 08: 2 (2/1, 2/2), 48/1 (48/12, 48/13), Obręb Pruszków 11: 173/15.

3. Numery ewidencyjne działek zlokalizowane poza granicami projektowanego pasa drogowego, niezbędne dla przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i dróg innej kategorii:

Przed nawiasem dotychczasowy nr ew. działki, w nawiasach – numery działek po podziale: zwykłym drukiem – działka przeznaczona pod inwestycję, podkreślony numer – działka pozostająca przy obecnym właścicielu nie wchodząca w pas drogowy, dla której zostanie określone ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości.

Gmina Ożarów Maz. – Obręb Ołtarzew: 430/9, 455/1, 347/6, 500/2 (500/3, 500/4), 428/4 (428/7, 428/8), Obręb Duchnice: 46/1, Obręb Ołtarzew: 454 (454/1, 454/2), 346/5, 347/8, Gmina Brwinów – Obręb Domaniew: 2 (2/1, 2/2), 64, 65, 1/1, 53 (53/1, 53/2), Gmina Pruszków – Obręb Pruszków 08: 48/1 (48/12, 48/13), 2 (2/1, 2/2), Obręb Pruszków 11: 173/14 (173/22, 173/23), Obręb Pruszków 01: 16/1.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście „F” od Al. Solidarności, II piętro,  pok. 607 i 608 w dniach: pon. – w godzinach 12.00 – 16.00. śr. i pt. – w godzinach 8.00 – 12.00, gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WIŚ-II.7820.2.10.2013.KZ

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-05-21 10:21:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-05-21 10:23:55 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 726