Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-O.7820.1.2.2015.BT OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                         OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), informuje się, że w zawiadomieniu Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego odcinek II od km 553+ 145,50 do km 562 + 542,07”, wystąpił błąd pisarski w części zawiadomienia - Nr działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego, dla których zostanie określone ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości, błędnie wpisano obręb Promienica. Pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego, dla których zostanie określone ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości we wniosku inwestor wskazał obręb Prosienica .

    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Oddział w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce, 07-400 Ostrołęka, ul. Gorbatowa 15, pok. 35 w dniach: pn. – w godzinach 13.00 – 16.00, śr. i pt - w godzinach 8.00 – 12.00, gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia wydania orzeczenia w sprawie.


WI-O.7820.1.2.2015.BT

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-26 11:19:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-26 11:24:28 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 88