Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WYNIKI KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM 2013 R.
A A A

Wyniki kontroli zewnętrznych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 czerwca 2013 r..pdf
Wystąpienie pokontrolne NIK z zakresu wykonania budżetu państwa w 2012 r. z dnia 15 kwietnia 2013 r..pdf
Wystąpienie pokontrolne NIK dotyczęce realizacji przez MUW wniosków pokontrolnych po kontroli z zakresu zagospodarowania nieruchomości stanowiących mienie województw i powiatów w latach 2007-2010.pdf
Wystąpienie pokontrolne Głównego Inspektora Kontroli Skarbowej ( kontrola z zakresu wykorzystania środków z Funduszu Solidarności U.E. na finansowanie działań związanych z powodzią z 2010 r.).pdf
Wystąpienie pokontrolne NIK (kontrola z zakresu funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego i jego wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego).pdf
Wystąpienie pokontrolne NIK (kontrola z zakresu organizacji i nadzoru nad ruchem drogowym).pdf
Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w CFE MUW w Warszawie, Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w ramach prowadzonego audytu zarządzania i kontroli RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.pdf
Protokół z czynności przeprowadzonych w zakresie finansowania zatrudnienia pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji z dnia 27 lutego 2013 r..pdf
Wystąpienie pokontrolne NIK (kontrola z zakresu wykupu nieruchomości pod drogi krajowe objęte Programem Budowy Dróg Krajowych w latach 2008-2013.pdf
Wystąpienie pokontrolne Głównego Geodety Kraju z dnia 4 grudnia 2013 r..pdf
Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 18 grudnia 2013 r. (planowanie i monitorowanie wydatków w układzie zadaniowym w 2013 r.).pdf
Czas wytworzenia informacji: 2014-05-12 13:36:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Tyszka
Czas udostępnienia informacji: 2013-01-03 11:29:16 Osoba udostępniająca informację: Michał Tyszka
Czas modyfikacji informacji: 2014-05-12 13:37:22 Osoba modyfikująca informację: Dominika Nobis
  ilość odwiedzin: 3291