Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7821.28.1.2014.MK3 OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ-DOT.BUDOWY DROGI GMINNEJ-PRZEDŁUŻENIE UL.KUSOCIŃSKIEGO,FRAGM.ULIC:KWIATOWEJ,TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE
A A A

                        OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

     Na podstawie art. 11f ust. 3 w związku z 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 687) zawiadamia się, że w dniu 13 marca 2014 r. została wydana decyzja  nr 100/2014 uchylająca w całości decyzję Starosty Otwockiego nr 4/2013 z dnia 04.12.2013 r. znak SAB.6740.DR.3.2013 i przekazująca sprawę do ponownego rozpoznania przez organ pierwszej instancji.
    Inwestycja polegającej na budowie drogi gminnej - przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie, na działkach nr ew. 513, cz. 211 (211/2), cz. 155/2 (155/3) w obrębie 24, nr ew. 51, 142, cz. 47 (47/5) w obrębie 29, nr ew. 511, 514, 515, cz. 162, cz. 165 (165/2), cz. 13/2 (13/8), cz. 14 (14/2), cz. 19 (19/2), cz. 20/1 (20/4) w obrębie 33, nr ew. cz. 1, 3, cz. 4 (4/4), cz. 5 (5/3, 5/5), cz. 6 (6/1, 6/3), cz. 7 (7/1, 7/3), cz. 8 (8/1), cz. 9 (9/1), cz. 17 (17/5) w obrębie 37 w Karczewie, jak również na działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia: nr ew. 2 w obrębie 33, nr ew. 212 w obrębie 24, nr ew. 2, cz. 4 (4/6), cz. 17 (17/4, 17/6) w obrębie 37, nr ew. cz. 47 (47/4, 47/6), 40, 41, 42, 43, 143, 144 w obrębie 29 w Karczewie.
    Niniejsza decyzja Wojewody Mazowieckiego jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Wobec wyczerpania środków odwoławczych stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Decyzja do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607,  w godzinach 12-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).

znak sprawy: WIŚ-II.7821.28.1.2014.MK3

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-03-24 14:20:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-03-24 14:27:00 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 632