Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ POWIAT RADOMSKI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI - GMINA SKARYSZEW, OBRĘB KAZIMIERÓWKA DZ. NR 85/4, 85/6, 85/8 202
A A A

Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) – informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu w Radomiu  z dnia 17 marca 2014 r. znak: PZD.I.4120.2.2014 toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości, oznaczonych na mapie nieruchomości jako działki numer:

  • 85/4 o powierzchni 0,0510 ha
  • 85/6 o powierzchni 0,0092 ha
  • 85/8 o powierzchni 0,0096 ha
  • 202 o powierzchni 0,4990 ha

położonych w gminie Skaryszew, obręb Kazimierówka, zajętych pod drogę publiczną nr 34440 (obecnie nr 3534W) Makowiec-Rawica

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-09 15:11:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-09 15:12:36 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 27