Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O WYSTĄPIENIU PRZEZ PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY O Z WNIOSKIEM O WYDANIE DECYZJI STWIERDZAJĄCEJ NABYCIE PRZEZ GMINĘ WARSZAWA – CENTRUM PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA (UL. SZAŃCOWA)
A A A

Informuję, iż Prezydent m.st. Warszawy wystąpił na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) z wnioskiem o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez gminę Warszawa – Centrum (obecnie m.st. Warszawa) z mocy prawa z dniem 01.01.1999r. prawa własności gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Wola, zajętego pod drogę publiczną (gminną) – ul. Szańcową, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr nr: 49/7 o pow. 0.0213 ha,49/9 o pow. 0.0212 ha z obrębu 6-07-01. Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługują lub przysługiwały w dniu 31.12.1998r. prawa rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w: Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, wydana zostanie decyzja stwierdzająca nabycie w/w prawa.

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-24 13:22:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-10-24 13:23:25 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1104