Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA 1/2 CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZWOLENIU
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za udział wynoszący 1/2 część nieruchomości położonej w gminie Zwoleń w obrębie Zwoleń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 5378/1 o powierzchni 0,0016ha, która na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 3/08 z dnia 21 listopada 2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowie drogi krajowej Nr 79 Warszawa – Sandomierz, na odcinku w Zwoleniu od km 105+505,50 do km 108+108,97”, stała się własnością Skarbu Państwa z dniem 15 grudnia 2008r.

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-28 13:15:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-03-28 13:15:57 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1207