Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO (DZ. 101,300,364)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Powiat Sierpecki prawa własności gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogę publiczną – część drogi powiatowej nr 31141 „Zawidz – Osiek – Włostybory – granica województwa /Koziebrody/” (obecnie: nr 3743W), położonych w gminie Zawidz, oznaczonych jako działki:

– nr 101 o pow. 2,16 ha (obręb Osiek Włostybory),

– nr 300 o pow. 2,68 ha (obręb Osiek),

– nr 364 o pow. 1,96 ha (obręb Żabowo).

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji: Nr 53/P/12 (znak SPN-P.7533.146.2011), Nr 54/P/12 (znak SPN-P.7533.147.2011) i Nr 55/P/12 (znak SPN-P.7533.148.2011) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-07 12:38:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2012-03-07 12:39:31 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1038