Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA - GMINA STANISŁAWÓW (OBRĘB PUSTELNIK)
A A A

Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.), art. 8 oraz art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za następujące nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Stanisławów w obrębie Pustelnik, oznaczone jako działki ewidencyjne: nr 2/3 o pow. 0,0486 ha, nr 126/1 o pow. 0,0114 ha, nr 159/1 o pow. 0,0046 ha, nr 559/1 o pow. 0,0016 ha, nr 582/1 o pow. 0,0181 ha, nr 736/1 o pow. 0,0012 ha, nr 2470/1 o pow. 0,0069 ha, nr 2471/1 o pow. 0,0241 ha, nr 2490/1 o pow. 0,0050 ha, nr 2472/3 o pow. 0,0030 ha, nr 2552/1 o pow. 0,0052 ha, które z dniem 17 października 2011 r., stały się własnością samorządu województwa mazowieckiego na mocy art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2011 r. (znak: BOII-mfp-772-127/2-2913/10/11) oraz poprzedzającą ją decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r. (znak: WIŚ.II.SMS.7119-D/145/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa - Węgrów, na odcinku od km 20+643 (granica m. st. Warszawa) do km ok. 41+400 (początek projektowanej obwodnicy m. Stanisławów) / w związku z korektą geometrii drogi rzeczywisty pikietaż projektowanego odcinka drogi został określony jako: od km 20+643 do km 41+360/, na terenie powiatu Mińsk Mazowiecki (gminy: Sulejówek, Halinów, Dębe Wielkie, Stanisławów) oraz powiatu Wołomin (gmin Zielonka) województwa mazowieckiego - kategoria obiektów budowlanych XXV, XXVI, XXVIII”

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-16 09:57:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2012-03-16 09:58:47 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1033