Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM PRZEZ WOJEWODĘ MAZOWIECKIEGO POSTĘPOWANIU Z WNIOSKU PKP S. A. W ODNIESIENIU DO GRUNTU POŁOŻONEGO W POWIECIE SOCHACZEWSKIM GM. BROCHÓW, STANOWIĄCEGO DZIAŁKĘ EWIDENCYJNĄ NR 14 O POW. 0.9300 HA OBRĘB 0030, WILCZE TUŁOWSKIE
A A A

Informuję, że w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.) postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia:

  1. nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej linii kolejowej (wąskotorowa Sochaczew – Tułowice – Piaski Królewskie) położonego w powiecie sochaczewskim gm. Brochów, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 14 o pow. 0.9300 ha obręb 0030, Wilcze Tułowskie;
  2. nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie 1) wraz z nabyciem z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie.

Osobom, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, wydana zostanie decyzja potwierdzająca ww. prawa.

Czas wytworzenia informacji: 2014-01-28 08:43:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2014-01-28 08:47:00 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 555