Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ NADZORU PRAWNEGO NAD ORGANAMI SAMORZĄDÓW LEX-I
A A A

Oddział Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów LEX-I

Kierownik:

Agnieszka Jadczyk-Sternicka
Telefon: 22 695 62 68,
Fax: 22 695 60 71,
pokój nr 246
 e mail : ajadczyk@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, organów Izby Rolniczej oraz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy zastosowaniu kryterium legalności, w tym:
  • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych oraz wystąpień w sprawach dotyczących nieistotnych naruszeń prawa,
  • przygotowywanie okresowych ocen i informacji o wykonywaniu nadzoru prawnego,
  • przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę,
  • przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody,
  • prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków komunalnych gmin oraz powiatów,
  • przekazywanie do ministra właściwego do spraw zagranicznych uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach przystąpienia do międzynarodowych społeczności lokalnych;
  • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania gminy, pod względem merytorycznym i proceduralnym
 2. Realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody;
 3. Współdziałania z wydziałami w sprawach dotyczących nadzoru nad uchwałami o tematyce związanej z działalnością danego wydziału;
 4. Zgłaszanie propozycji z zakresu nadzoru do Rocznego Planu Działania Urzędu.
Czas wytworzenia informacji: 2011-10-13 09:47:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Daniel Koleński
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-14 10:36:34 Osoba udostępniająca informację: Daniel Koleński
Czas modyfikacji informacji: 2011-10-13 09:47:35 Osoba modyfikująca informację: Daniel Koleński
  ilość odwiedzin: 36184