Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE WOJWEODY MAZOWIECKIEGO W PRAWIE: „PRZEBUDOWA LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA - MODLIN, W ZAKRESIE BUDOWY ZLEWNI NA FEKALIA Z SAMOLOTÓW, NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 1/49 Z OBRĘBU EWIDENCYJNEGO 0001 1-01 W JEDNOST
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42 poz. 340 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.07.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin Sp. z o.o., ul. gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Przebudowa lotniska użytku publicznego Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin, w zakresie budowy zlewni na fekalia z samolotów, na części działki nr 1/49 z obrębu ewidencyjnego 0001  1-01 w jednostce ewidencyjnej Nowy dwór Mazowiecki”.
    Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień), oraz pozostałe strony (powiadomione w drodze obwieszczeń).
    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F od Al. Solidarności, II piętro, pok. 607 w dniach: poniedziałek w godzinach 12:00-16:00, środa i piątek w godzinach 8:00-12:00, gdzie strony mogą składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia wydania orzeczenia w sprawie.
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 j.t.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   WIŚ-II.7820.3.3.2013.KZ

Czas wytworzenia informacji: 2013-08-05 14:03:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Kamila Rzemek
Czas udostępnienia informacji: 2013-08-05 14:06:11 Osoba udostępniająca informację: Kamila Rzemek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 542