Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7821.27.4.2014.AM OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O WYDANIU W DNIU 13.08.2014 DECYZJI UCHYLAJĄCEJ W CAŁOŚCI DECYZJĘ STAROSTY NOWODWORSKIEGO NR4/2014 Z 16.06.2014
A A A

WIŚ-II.7821.27.4.2014.AM

                  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

     Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.687 t. j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.),

                                             zawiadamiam

o wydaniu, w dniu 13 sierpnia 2014 r. decyzji uchylającej w całości decyzję Starosty Nowodworskiego nr 4/2014 z dnia 16.06.2014 r. znak AB.6740.3.2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi – łącznika /ul. Przemysłowej, Towarowej/ w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku o długości 246,51 m wraz z oświetleniem, budowę elementów odwodnienia do projektowanych studni chłonnych i sączków przestrzennych wypełnionych tłuczniem i zabezpieczonych geowłókniną przed zamuleniem, budową chodników i ścieżki rowerowej oraz realizację elementów eksploatacyjnych dróg na działkach nr ewid.: 1/6* (1/9, 1/8, 1/10), 2/1* (2/4, 2/3), 3/1* (3/3, 3/4), 2/2* (2/6, 2/5), 3/2* (3/5, 3/6), 17/2* (17/3, 17/4, 17/5) z obrębu 14-03”  i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji,

                                           oraz informuję

o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią ww. decyzji w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, I piętro, wejście F od Al. Solidarności, pokój 609, w godzinach: poniedziałki 1300 – 1600; środy 800 – 1200, piątki 800 – 1200; tel. (022) 695-66-32.

                                                Pouczenie


Ww. decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Wobec wyczerpania środków odwoławczych może być zaskarżona za moim pośrednictwem  (Plac   Bankowy   3/5,   Warszawa)   do   Wojewódzkiego   Sądu   Administracyjnego   w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
 

Czas wytworzenia informacji: 2014-08-13 13:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-08-13 13:48:11 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 312