Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM - DZ. NR 12/1, 12/3 - OBRĘB PGR SREBRNA, GMINA STARA BIAŁA DZ. NR 62 - OBRĘB KARWOWO DUCHOWNE, GMINA BODZANÓW
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku  prowadzone jest, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenie nabycia  na rzecz  Województwa Mazowieckiego i  Powiatu Płockiego , nieruchomości zajętych pod drogi publiczne:

-  drogę wojewódzką nr 559 / Lipno - Jasień –  Brudzeń Duży – Sikórz – Kamion - Płock/, położonej w obrębie PGR Srebrna, jednostka ewidencyjna  Stara Biała, oznaczonej   jako działki: nr 12/1 o pow. 0,6589 ha i nr 12/3 o pow. 1,6390 ha,

-  drogę powiatową nr 31248 /Bodzanów - Ręczyn / - aktualny nr drogi  2961 W, położonej  w obrębie Karwowo Duchowne, jednostka ewidencyjna Bodzanów, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 62 o pow. 1,18.

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3-go Maja 16,  w pok. 321 (tel.24 235 11 24).

Niniejsze sprawy prowadzone są  pod sygnaturami: SPN-P.7533.77.2015 i SPN-P.7533.86.2015

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-27 14:51:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-27 14:53:20 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 13