Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ.P.747.3.4.2014.TM OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O WYDANIU W DNIU 28.02.20O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU14
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

 
    Na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.), dalej zwanej „specustawą”

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia,

że zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 38 „specustawy” na wniosek z dnia 3 stycznia 2014 roku (data wpływu 28 stycznia 2014 r.) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w dniu 28 lutego 2014 r.

wydał decyzję

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regzyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu, którą jest budowa gazociągu Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, dla zamierzenia: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz w zakresie:

skutków o których mowa w art. 24 ust. 1 ww. ustawy, to jest ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości objętych tą decyzją, dla następujących nieruchomości:

województwo mazowieckie, pow. płocki, gm. Brudzeń Duży, obręb 0011_Głowina: dz. nr 101/4
-KW PL1P/00026717/2;
województwo mazowieckie, pow. płocki, gm. Stara Biała, obręb 0008_Draganie Nowe: dz. nr 14/2 -KW  PL1P/00010082; dz. nr 13/7 - KW PL1P/00070876/7
województwo mazowieckie, pow. płocki, gm. Staroźreby, obręb Staroźreby: dz. nr 237/1 - KW  PL1P/00060012/0.

      Zgodnie z art. 23 ust. 8 „specustawy” jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 dni od dnia otrzymania od inwestora wezwania do wydania nieruchomości, to wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. 

    W związku z powyższym zawiadamia się strony, w tym właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, że mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Płocku, , ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock, pokój nr 315 (w godzinach od 8.00 do 15.00).

   Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Infrastruktury i Środowiska Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. , ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock) w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.        


Znak sprawy: WIŚ.P.747.3.4.2014.TM
Płock, dnia 3 marca 2014 r.

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-03-05 09:22:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-03-05 09:28:58 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 336