Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-O.7821.41.1.2014.HP OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O WYDANIU DECYZJI NR 10/2014 Z 03.02.2014
A A A

                                             OBWIESZCZENIE

                     
        Na podstawie art. 11 f ust. 4 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 687/, zwanej dalej „specustawą” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267/, zwanego dalej „Kpa”, zawiadamiam, że:

                                      WOJEWODA MAZOWIECKI

wydał w dniu 3 lutego 2014r. decyzję Nr 10/2014 znak WIŚ-O.7821.41.1.2014.HP, w której utrzymał w mocy decyzję z dnia 20 grudnia 2013r. Nr 4/2013 znak AB.6740.6.6.2013 Starosty Ostrowskiego, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej obejmującej: przebudowę  i rozbudowę drogi gminnej relacji Rawy Gaczkowo-Nienałty Szymany- Budziszewo na odcinku  o długości 2500,50 mb na działkach nr ew. 49, 50, 13/1, 12/1, 11/5, 11/7, 48/1, 11/9, 47/1, 10/1, 9/1, 46/1, 8/1, 45/1, 7/1, 6/1, 43/4, 6/2, 5/1, 4/1, 39/1, 3/1, 2/1, 38/1, 37/5, 1/1, 37/3, 142/1, 34/1 w obrębie ew. Rawy Gaczkowo, na działkach nr ew. 18, 19, 9/1, 8/1, 17/1, 7/1, 6/1, 5/1, 16/1, 4/1, 4/2, 15/1, 4/3, 14/1, 3/1, 13/1, 2/1, 12/5, 1/1, 10/1, 11/3 w obrębie ew. Nienałty Szymany oraz na działkach  nr ew. 21, 27, 20/1, 1/1, 13/3, 4/1, 6/3, 6/4, 6/6, 14/1, 15/1, 7/3, 17/1, 8/1, 9/1 w obrębie ew. Budziszewo, gmina Zaręby Kościelne.

           Od powyższej decyzji służy stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia obwieszczenia, jeżeli strona uzna, że decyzja została wydana niezgodnie z prawem. Na podstawie art.49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
  
    W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji    w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, Oddział Infrastruktury i Środowiska, pok. 35 od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 , tel. 29 746 6264, w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.

WIŚ-O.7821.41.1.2014.HP

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-02-04 13:09:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-02-04 13:13:39 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 735