Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WOJEWODA MAZOWIECKI INFORMUJE, ŻE JEST PROWADZONE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE GRUNTU POŁOŻONEGO W GMINIE BRWINÓW OBRĘB MILĘCIN
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że

 

grunt położony w gminie Brwinów obręb Milęcin

dz. nr 141/3 o pow. 0.7044 ha

zajęty pod drogę publiczną o kategorii powiatowej nr 4108 W, stał się z dniem 1.01.1999 r. własnością Powiatu Pruszkowskiego.

            Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5,00-950 Warszawa.

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą
SPN-II.7533.114.2012.ZW.

Czas wytworzenia informacji: 2012-05-18 14:05:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-05-18 14:06:59 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1301