Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W GMINIE KLWÓW, W OBRĘBIE KADŹ - DZIAŁKA NUMER 518/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź, oznaczoną jako działka ew. nr 518/1 o powierzchni 0,0089 ha, która posiada nieuregulowany stan prawny.

Ww. nieruchomość stała się własnością Województwa Mazowieckiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010r., znak WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha - Szydłowiec - Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182.50”.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 300A.

Czas wytworzenia informacji: 2013-09-05 18:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-09-05 18:40:45 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1014