Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-II.7820.1.5.2015.AM ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W DNIU 20.05.2015
A A A

                            ZAWIADOMIENIE  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

     Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.)  zawiadamia się, że w dniu 20.05.2015 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła  „Opacz” na terenie gminy  Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap II – odc. węzeł „Janki Małe” - skrzyżowanie z DW 721”, w zakresie rozbudowy na odcinku od km (JP) 7+280 do km (JP) 7+630,
    Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja Wiszowatego.
     Działki usytuowania obiektu objęte wnioskiem o zmianę decyzji:
- w istniejącym pasie drogowym:
gmina Raszyn:
obręb 17 – Sękocin Nowy, działki nr ew.: 17/11 (17/12, 17/13), 20/14 (20/17, 20/18), 20/16 (20/19, 20/20), 22/4 (22/8, 22/9), 22/7 (22/10, 22/11), 23/2 (23/6, 23/7), 23/5 (23/8, 23/9), 24/2 (24/4, 24/5), 24/3 (24/6, 24/7), 25/5 (25/17, 25/18), 25/10 (25/13, 25/14), 25/12 (25/15, 25/16), 26/20 (26/21, 26/22).
    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  
   Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WI-II.7820.1.5.2015.AM

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-27 11:21:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-27 11:23:53 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 79