Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W SULEJÓWKU NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO SULEJÓWEK
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymienione grunty zajęte pod drogi publiczne – gminne, stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Gminy Miasta Sulejówek :

  1. grunt położony w Sulejówku w obrębie 1, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 49 o pow. 0,3047 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Kombatantów II Wojny Światowej,
  2. grunt położony w Sulejówku w obrębie 2, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 99 o pow. 0,0550 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Kombatantów II Wojny Światowej,
  3. grunt położony w Sulejówku w obrębie 30, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 60 o pow. 0,0254 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Paderewskiego,
  4. położony w Sulejówku w obrębie 31, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 158 o pow. 0,3977 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Paderewskiego, 
  5. położony w Sulejówku w obrębie 36, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 4 o pow. 0,4099 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Paderewskiego,
  6. położony w Sulejówku w obrębie 40, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 1 o pow. 0,3853 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Paderewskiego,
  7. położony w Sulejówku w obrębie 42, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 85 o pow. 0,1866 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Paderewskiego,
  8. położony w Sulejówku w obrębie 44, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 51 o pow. 0,2665 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Paderewskiego,

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności   lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 309 (tel. 25 644-81-78).  Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą  SPN-S 7533.515-522.2011.MS.

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-24 17:57:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-02-24 17:58:41 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1369