Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
PONOWNY NABÓR KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ WARSZAWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KAMIENIA BUDOWLANEGO „KAM”
A A A

Ponowny nabór kandydatów do Rady Nadzorczej Warszawskiego Przedsiębiorstwa Kamienia Budowlanego „KAM”

Zgodnie z Regulaminem Wojewody Mazowieckiego w sprawie zasad i trybu naboru kandydatów do składu rad nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, dla których funkcję organu założycielskiego pełni Wojewoda Mazowiecki, kandydat powinien posiadać co najmniej wykształcenie wyższe oraz 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie  działalności gospodarczej, finansowej, obsługi prawnej, zarządzania, nadzoru właścicielskiego/założycielskiego, przekształceń strukturalno-własnościowych.

Zgłoszenie i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie do dnia 31 lipca 2009r. do godziny 15.00 w sekretariacie Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok. 229 z dopiskiem: „Dotyczy ogłoszenia z dnia 17 lipca 2009r. - Kandydatura do Rady Nadzorczej Warszawskiego Przedsiębiorstwa Kamienia Budowlanego „KAM” z siedzibą w Warszawie".

Tekst ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się w poniższym załączniku.

Ogłoszenie o naborze do Rady Nadzorczej Warszawskiego Przedsiębiorstwa Kamienia Budowlanego „KAM”

Czas wytworzenia informacji: 2009-07-21 11:52:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2009-07-21 11:22:44 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: 2009-07-21 11:52:47 Osoba modyfikująca informację: Dariusz Górecki
  ilość odwiedzin: 3015