Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ODSZKODOWAWCZEGO ZA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W POWIECIE CIECHANOWSKIM, GMINIE SOŃSK
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do treści art. 9ad ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie ciechanowskim, gminie Sońsk, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 23/1 o pow. 0.1321 ha z obrębu 11 Gąsocin, która na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.01.2009 r.
Nr WI.II.BG.7047-K/539/09 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji budowa dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi – wiadukt kolejowy w km 80,417 linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia, w rejonie stacji PKP Gąsocin, w ciągu drogi gminnej stała się z dniem 23.03.2009 r. własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych S. A.

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-08 13:05:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-08-08 11:57:21 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: 2011-08-08 13:05:29 Osoba modyfikująca informację: Artur Słomianko
  ilość odwiedzin: 1500