Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBACH STARA NIEDZIAŁKA I NOWE OSINY NA WŁASNOŚĆ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze - Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymienione grunty zajęte pod drogi publiczne – gminne, stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. grunt położony w obrębie Stara Niedziałka gmina Mińsk Mazowiecki, oznaczony w ewidencji gruntów:

  • jako działka nr 793 o pow. 0,1500 ha,
  • jako działka nr 794 o pow. 0,4200 ha,
  • jako działka nr 796 o pow. 0,3400 ha,

- a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną (gminną) - nr 3627015 relacji dr krajowa nr 2 (Osiny Nowe) – Natolin – dr. Nr 36245;

2. grunt położony w obrębie Osiny Nowe gmina Mińsk Mazowiecki, oznaczony w ewidencji gruntów:

  • jako działka nr 74 o pow. 0,3931ha,
  • jako działka nr 85/1 o pow. 0,2858 ha,
  • jako działka nr 406 o pow. 0,79 ha,

- a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną (gminną) nr 3627015 relacji dr krajowa nr 2 (Osiny Nowe) – Natolin – dr. Nr 36245;


W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 110 (tel. 25 632-50-33).  Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą  SPN-S 7533.36 i 37.2012.JM

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28 12:17:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-28 12:19:18 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1242