Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI FIN-III
A A A

Oddział Księgowości FIN-III


Główny Księgowy Budżetu Wojewody:

Jacek Owoc
tel. 22 695 63 37,
fax. 22 695 63 85, pok.205
e-mail: jowoc@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 1. realizacja w imieniu Wojewody funkcji głównego dysponenta budżetu Wojewody,
  przekazywanie środków na finansowanie działalności jednostek budżetowych,
  podległych Wojewodzie - dysponentów II i III stopnia środków budżetowych,
  przekazywanie dotacji celowych zaplanowanych w budżecie dla jednostek samorządu terytorialnego,
 2. przekazywanie dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie zawartych umów,
 3. prowadzenie ewidencji dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez jednostki samorządu terytorialnego,
 4. przygotowywanie projektów decyzji Wojewody w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych windykowanych w Oddziale, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa,
 5. przygotowywanie projektów decyzji Wojewody w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty nałożonych kar na podstawie Prawa budowlanego,
 6. prowadzenie urządzeń księgowych , ich uzgadnianie oraz sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym składanych przez podległe jednostki sprawozdań z realizacji budżetu oraz sprawozdań z jednostek samorządu terytorialnego i sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych i statystycznych,
 8. przygotowywanie wniosków do Ministra Finansów o zwiększenie budżetu Wojewody na realizację wyroków sądowych,
  obsługa systemu informatycznego TREZOR w zakresie przekazywania środków budżetowych i realizacja budżetu,
 9. przyjmowanie bilansów z podległych jednostek i sporządzanie bilansów łącznych,
 10. sprawowanie nadzoru w zakresie dyscypliny finansów publicznych na podstawie przyjętych sprawozdań budżetowych,
  współpraca z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie obsługi prowadzonych rachunków bankowych,
 11. współpraca z jednostkami podległymi Wojewodzie w zakresie realizacji budżetu i sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
Czas wytworzenia informacji: 2013-02-06 11:05:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Renata Iwańska
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-14 12:36:03 Osoba udostępniająca informację: Renata Iwańska
Czas modyfikacji informacji: 2013-02-06 11:06:13 Osoba modyfikująca informację: Michał Kłosok
  ilość odwiedzin: 35504